Giới thiệu cơ sở vật chất của trường | Natural Science and Technology | Okayama University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Giới thiệu cơ sở vật chất của trường | Natural Science and Technology | Okaya...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Natural Science and Technology

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Okayama University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tinHumanities and Social ScienceshoặcNatural Science and TechnologyhoặcMedicine, Dentistry and Pharmaceutical ScienceshoặcEnvironmental and Life SciencehoặcEducationhoặcHealth ScienceshoặcLaw của Okayama University cũng như thông tin chi tiết về từng khoa nghiên cứu, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Okayama University thì hãy sứ dụng trang này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Cao học Okayama  / Quốc lập

岡山大学 | Okayama University

Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Natural Science and Technology

Download tài liệu giới thiệu khoa nghiên cứu
  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
  • Mục thông tin khoa nghiên cứu
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Giới thiệu cơ sở vật chất của trường

Photosynthesis Research Center

Advanced research is performed at this center in the fields of biochemistry, biophysics, structural biology, and molecular biology to reveal the mechanisms of highly-efficient solar energy conversion and reactions that break down water and produce oxygen in the photosynthesis that occurs in plants and algae, as well as for the development of crops that have enhanced resistance to environmental stresses and the creation of green energy through artificial photosynthesis.

Institute for Study of the Earth's Interior

This institute is open to Earth science researchers from throughout Japan, and is composed of 4 divisions: Analytical Planetary Chemistry, Experimental Planetary Physics, Promotion of International Collaborative Research, and International Visitor Research. Analytical devices and experimental equipment has been made available for use mainly in research related to the Earth's origins, evolution, and dynamics. It has been recognized as an international Center of Excellence by Japan's Ministry of Education, and joint research is being carried out by researchers from both Japan and abroad. In June, 2009, Japan's Ministry of Education certified it as an "Earth and Planetary Materials Science Center of Excellence".
http://www.misasa.okayama-u.ac.jp/jp/
http://www.misasa.okayama-u.ac.jp/eng/

Danh sách các trường đã xem gần đây


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học