Graduate School of Humanities and Sciences | Nara Women's University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Humanities and Sciences | Nara Women's University...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Humanities and Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nara Women's University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Humanities and Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Nara  / Quốc lập

奈良女子大学 | Nara Women's University

  • Graduate School of Humanities...

Graduate School of Humanities and Sciences

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 630-8506
Địa chỉ liên hệ Kitauoyanishi-machi, Nara-shi, Nara
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 0742-20-3023
Fax 0742-20-3354
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Department of History, Sociology and Geography (Admission in October 2022 and April 2023), Department of Language and Culture (Admission in October 2022 and April 2023), Department of Human Sciences (Admission in October 2022 and April 2023), Department of Food Science and Nutrition (Admission in October 2022 and April 2023), Department of Human Life and Health Sciences (Admission in October 2022 and April 2023)*For Clinical Psychology course, Admission in April 2023 only, Department of Computer Science and Clothing Environment (Admission in October 2022 and April 2023), Department of Cooperative Major in Human Centered Engineering (Admission in October 2022 and April 2023), Department of Residential Architecture and Environmental Science (Admission in October 2022 and April 2023), Department of Culture and Humanities (Admission in October 2022 and April 2023), Department of Mathematical and Physical Sciences (Admission in October 2022 and April 2023), Department of Chemistry, Biology, and Environmental Science (Admission in October 2022 and April 2023)
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (có thể photocopy)
Công khai (chỉ được xem)
Tư cách dự tuyển Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Các điểm chú ý khác Các điều khác(In case of being necessary for qualification screening, you must make an inquiry before application.)
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 817,800 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
To apply, you must be a woman with College Student visa (or able to change your visa to College Student) and meet a criteria designated in application guidelines.

There are special schedules for the following majors and courses.

Admission in April 2023
Clinical psychology course of Department of Human Life and Health Sciences
Examination of an applicant's qualifications: 13th May 2022 (Documents must arrive by the date.)
Application period: 20th to 23th June 2022 (Documents must arrive by the deadline.)
Test dates: 9th July 2022 (1st), 23rd August 2022 (2nd)
Publication of results: 20th July 2022 (1st), 6th September 2022 (last)

Admission in April 2023
Clinical psychology course of Department of Human Life and Health Sciences
Examination of an applicant's qualifications: 4th November 2022 (Documents must arrive by the date.)
Application period: 4th to 10th January 2023 (Documents must arrive by the deadline.)
Test dates: 28th January 2023 (1st), 29th January 2023 (preliminary day)
Publication of results: 7th February 2023

Admission in April 2023 and October 2023
Department of Cooperative Major in Human Centered Engineering (1st)
Examination of an applicant's qualifications: 1st July to 17:00 at 4th July 2022 (Documents must arrive by the date.)
Application period: 19th July to 17:00 at 21st July 2022 (Documents must arrive by the deadline.)
Test date: 23rd August 2022
Publication of results: 31st August 2022

Admission in April 2023
Department of Cooperative Major in Human Centered Engineering (2nd)
Examination of an applicant's qualifications: 24th November to 17:00 at 25th November 2022 (Documents must arrive by the date.)
Application period: 19th December to 17:00 at 21st December 2022 (Documents must arrive by the deadline.)
Test date: 28th January 2023
Publication of results: 9th February 2023
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special Exam for International Students (Schedules differ for departments and majors.)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 13 tháng 5 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 6 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 6 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 7 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 7 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special Exam for International Students (Schedules differ for departments and majors.)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 10 tháng 6 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 7 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 7 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 9 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 9 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Special Exam for International Students (Schedules differ for departments and majors.)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 13 tháng 5 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 6 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 6 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 7 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 7 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Special Exam for International Students (Schedules differ for departments and majors.)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 10 tháng 6 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 7 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 7 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 9 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 9 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Special Exam for International Students (Schedules differ for departments and majors.)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 4 tháng 11 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 1 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 1 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 2 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Humanities, Human Life and Environmental Sciences, Science, Cooperative Major in Human Centered Engineering
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Các điều khác(In case of being necessary for qualification screening, you must make an inquiry before application.)
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 817,800 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
There are special schedules for Cooperative Major in Human Centered Engineering .

Admission in October 2022 and April 2023
Examination of an applicant's qualifications: 1st July to 17:00 at 4th July 2022 (Documents must arrive by the deadline.)
Application period: 19th July to 17:00 at 21st July 2022 (Documents must arrive by the deadline.)
Test date: 23rd August 2022
Publication of results: 31st August 2022

Admission in April 2023
Examination of an applicant's qualifications: 24th November to 17:00 at 25th November 2022 (Documents must arrive by the deadline.)
Application period: 19th December to 17:00 at 21st December 2022 (Documents must arrive by the deadline.)
Test date: 28th January 2023
Publication of results: 9th February 2023
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special Exam for International Students
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 1 tháng 7 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 8 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 8 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 8 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 9 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 1 tháng 7 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 8 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 8 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 8 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 9 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 18 tháng 11 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 1 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 29 tháng 1 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 2 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 17 tháng 1 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 2 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 2 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 3 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 3 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Khoá đào tạo Nghiên cứu sinh cao học
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Tư cách dự tuyển Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Các điều khác(Pre-approval of the supervisor is required. For more information, contact the Academic Affairs Section.)
Lệ phí thi 9,800 Yên
Tiền nhập học 84,600 Yên
Tiền học phí / năm 356,400 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 441,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Application Qualification:
You must have studied and have certificate of Master's program or equivalent.
For Doctoral: You have enrolled other doctoral course.
Khoá đào tạo Nghiên cứu sinh đại học
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Các điểm chú ý khác Các điều khác(Pre-approval of the supervisor is required. For more information, contact the Academic Affairs Section.)
Lệ phí thi 9,800 Yên
Tiền nhập học 84,600 Yên
Tiền học phí / năm 356,400 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 441,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2022
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Khoá đào tạo Sinh viên dự thính, sinh viên học lấy tín chỉ (Cao học)
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không) Không
Tư cách dự tuyển Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Các điều khác(Pre-approval of the supervisor is required. For more information, contact the Academic Affairs Section.)
Lệ phí thi 9,800 Yên
Tiền nhập học 28,200 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Tuition/year: 14,800 yen (per unit)
Khoá đào tạo Sinh viên dự thính, sinh viên học lấy tín chỉ (Đại học)
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không) Không
Tư cách dự tuyển Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Các điều khác(Pre-approval of the supervisor is required. For more information, contact the Academic Affairs Section.)
Lệ phí thi 9,800 Yên
Tiền nhập học 28,200 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Tuition/year: 14,800 yen (per unit)

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 04 tháng 07 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học