Graduate School of Humanities (Division of Language and Culture) | Osaka University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Humanities (Division of Language and Culture) | Osaka Univ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Humanities (Division of Language and Culture)

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Osaka University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Human ScienceshoặcGraduate School of Law and PoliticshoặcEconomicshoặcGraduate School of MedicinehoặcDentistryhoặcGraduate School of Pharmaceutical ScienceshoặcGraduate School of EngineeringhoặcGraduate school of Engineering SciencehoặcGraduate School of Humanities (Division of Language and Culture)hoặcOsaka School of International Public PolicyhoặcInformation Science and TechnologyhoặcFrontier BiosciencehoặcLaw School, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Osaka  / Quốc lập

大阪大学 | Osaka University

Graduate School of Humanities (Division of Language and Culture)

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 560-0043
Địa chỉ liên hệ 1-8 Machikaneyama-cho, Toyonaka-shi, Osaka
Bộ phận liên hệ Academic Affairs Office in Toyonaka, Graduate School of Humanities (Division of Language and Culture)
Điện thoại 06-6850-5856
Fax 06-6850-5865
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Language and Culture
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Công khai các đề thi cũ Công khai (chỉ được xem)
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Language and Culture
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Công khai các đề thi cũ Công khai (chỉ được xem)

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 02 tháng 11 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học