Graduate school of Fashion Business | Bunka Fashion Graduate University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate school of Fashion Business | Bunka Fashion Graduate University(Cao h...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate school of Fashion Business

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Bunka Fashion Graduate University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of Fashion Business, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

文化ファッション大学院大学 | Bunka Fashion Graduate University

  • Graduate school of Fashion Bu...

Graduate school of Fashion Business

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 151-8547
Địa chỉ liên hệ 3-22-1, Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Office
Điện thoại 03-3299-2701
Fax 03-3299-2714
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao, Có chương trình đào tào thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo học vị chuyên ngành
Chuyên ngành Division of Fashion Creation, Division of Fashion Management
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Kỳ thi liên quan đến tiếng Nhật Sử dụng kết quả thi Năng lực Nhật ngữ (Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên)HoặcSử dụng kết quả kỳ thi Du học Nhật Bản
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Số du học sinh của trường niên khóa 2018 165người
Trong đó số du học sinh tư phí 165người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 300,000 Yên
Tiền học phí / năm 800,000 Yên
Các khoản chi phí khác 450,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,550,000 Yên
Ghi chú Tùy theo chuyên ngành "Các khoản phí khác" sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để biết thêm thông tin
Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Fees above are for the Course of Fashion Design.
In addition, you must pay 10,000 yen for Students Association fee at the 1st term of the 1st and 2nd year, 10,000 yen for Alumni Association fee at the 2nd term on the 2nd year. Alumni Association fee is valid for the lifetime.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination Term 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 9 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 10 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 10 năm 2018 , Ngày 21 tháng 10 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 11 năm 2018
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành, Phỏng vấn, Tiểu luận, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination Term 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 12 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 12 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 1 năm 2019 , Ngày 13 tháng 1 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 1 năm 2019
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành, Phỏng vấn, Tiểu luận, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination Term 3
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 2 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 2 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 3 năm 2019 , Ngày 3 tháng 3 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 3 năm 2019
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành, Phỏng vấn, Tiểu luận, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Working Adults Term 1 (Only for Division of Fashion Management)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 9 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 10 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 10 năm 2018 , Ngày 21 tháng 10 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 11 năm 2018
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Working Adults Term 2 (Only for Division of Fashion Management)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 12 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 12 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 1 năm 2019 , Ngày 13 tháng 1 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 1 năm 2019
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Working Adults Term 3 (Only for Division of Fashion Management)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 2 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 2 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 3 năm 2019 , Ngày 3 tháng 3 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 3 năm 2019
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 15 tháng 05 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học