Aichi Sangyo University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Aichi Sangyo University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhậ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Aichi Sangyo University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Aichi Sangyo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Formative Design, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Aichi  / Tư lập

愛知産業大学 | Aichi Sangyo University

Aichi Sangyo University Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Số du học sinh của trường niên khóa 2019 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   19người 35,000 Yên 150,000 Yên 500,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Architectonics major, Design study major

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học