Management (MBA Program) | Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Management (MBA Program) | Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)(Cao học)...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Management (MBA Program)

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Ritsumeikan Asia Pacific University (APU), và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Asia Pacific StudieshoặcManagement (MBA Program), thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Oita  / Tư lập

立命館アジア太平洋大学(APU) | Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)

Management (MBA Program)

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 874-8577
Địa chỉ liên hệ 1-1 Jumonjibaru, Beppu-shi, Oita
Bộ phận liên hệ Admissions Office (Graduate School)
Điện thoại 0977-78-1119
Fax 0977-78-1121
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao, Bạn có thể lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh.
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Bussiness Administration<Japanese Management/Accounting and Finance/Marketing and Management/Innovation and Operations Management>
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Các điều khác(You must have working experience of the field concerning with your application for 2 years or longer at full time, or submit the score of GMAT or GRE.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2020 45người
Trong đó số du học sinh tư phí 39người
Lệ phí thi 5,500 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 1,800,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 2,000,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
[Examination fee]
● Overseas application
Credit card payment: 5,500 yen
Transfer (overseas remittance, remittance from Japan): 7,000 yen

● Domestic application
Credit card payment: 36,800 yen
Transfer (overseas remittance, remittance from Japan): 35,000 yen

International material distribution management program (IMAT) requires a separate program fee of 200,000 yen per year.

For autumn entrance exam information and other details, please refer to the Application Handbook and Application Form: For All Graduate School Applicants.

* Free request for materials: To the Admissions Office (0977-78-1119 / apugrad@apu.ac.jp).
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ General Application 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 9 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 9 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 11 năm 2020
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ General Application 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 9 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 10 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 12 năm 2020
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ General Application 3
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 10 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 12 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 2 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2021
Phân loại hồ sơ General Application 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 9 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 11 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 1 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 11 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 2 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 5 tháng 4 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 2 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 3 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 5 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 15 tháng 06 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học