Asia Pacific Studies | Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Asia Pacific Studies | Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)(Cao học) | J...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Asia Pacific Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Ritsumeikan Asia Pacific University (APU), và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Asia Pacific StudieshoặcManagement (MBA Program), thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Oita  / Tư lập

立命館アジア太平洋大学(APU) | Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)

Asia Pacific Studies

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 874-8577
Địa chỉ liên hệ 1-1 Jumonjibaru, Beppu-shi, Oita
Bộ phận liên hệ Admissions Office (Graduate School)
Điện thoại 0977-78-1119
Fax 0977-78-1121
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao, Bạn có thể lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh.
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Asia Pacific Studies 〈International Relations/Society and Culture〉, International Cooperation Policy 〈International Public Administration/Public Health Management/Sustainability Science (Including IMAT Program)/Tourism and Hospitality/Development Economics>
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Các điều khác(Detailed information: http://admissions.apu.ac.jp)
Số du học sinh của trường niên khóa 2018 89người
Trong đó số du học sinh tư phí 59người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 3,500 Yên
Tiền nhập học 130,000 Yên
Tiền học phí / năm 1,400,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,530,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Application fee:

Applicants who are not Japanese residing in outside of Japan
3,500 yen for paying with a credit card
5,000 yen by sending through banks

Applicants residing in Japan
36,800 yen for paying with a credit card
35,000 yen by sending through banks

For IMAT, 200,000 yen is required for a year in addition.
There is also Autumn Admission. For details, see Admissions Handbook and Application Form: For All Graduate School Applicants.
Contact to Admissions Office (0977-78-1119 / apugrad@apu.ac.jp) to obtain the brochure, free charges.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ MEXT Scholarship (Application in outside of Japan)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 8 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 9 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 5 tháng 11 năm 2018
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ General Application 1 (Application in Japan, Application in outside of Japan)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 8 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 9 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 5 tháng 11 năm 2018
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ General Application 2 (Application in Japan, Application in outside of Japan)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 8 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 10 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 12 năm 2018
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ General Application 3 (Application in Japan)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 8 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 11 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 1 năm 2019
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Asia Pacific Studies
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu nhưng cung cấp tài liệu liên quan)
Số du học sinh của trường niên khóa 2018 20người
Trong đó số du học sinh tư phí 18người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 3,500 Yên
Tiền nhập học 130,000 Yên
Tiền học phí / năm 1,400,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,530,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Application fee:

Applicants who are not Japanese residing in outside of Japan
3,500 yen for paying with a credit card
5,000 yen by sending through banks

Applicants residing in Japan
36,800 yen for paying with a credit card
35,000 yen by sending through banks

For IMAT, 200,000 yen is required for a year in addition.
There is also Autumn Admission. For details, see Admissions Handbook and Application Form: For All Graduate School Applicants.
Contact to Admissions Office (0977-78-1119 / apugrad@apu.ac.jp) to obtain the brochure, free charges.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Doctoral Application 1 (Application in Japan, Application in outside of Japan)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 8 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 10 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 12 năm 2018
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Doctoral Application 2 (Application in Japan)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 8 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 11 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 1 năm 2019
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 04 tháng 09 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học