Tìm nơi du học từ Oita Cao học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Oita Cao học | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ Oita Cao học

Trong thời chiến quốc như là thời đại Azuchi Momoyama hay thời Edo, mỗi vùng có đều có những lãnh chúa nổi tiếng. Trong số đó có lãnh chúa có tên thường gọi là Lãnh chúa Christian, là những lãnh chúa đã được rửa tội theo nghi thức Thiên chúa giáo. Tỉnh Oita là tỉnh có tỷ lệ nhiều Lãnh chúa Christian nhiều nhất. Cho nên khi đến Oita bạn không những thấy đây là nơi có Onsen nổi tiếng của Nhật mà còn thấy nhiều nơi có không khí giống với như ở nước ngoài. Từ xưa nơi đây đã có quan hệ giao lưu với nước ngoài nên du học sinh được tiếp nhận một cách rất tích cực.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Khoa nghiên cứu
Chuyên ngành
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Cao học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 5 trường Trang thứ 1

Oita University of Nursing and Health Sciences Khoa nghiên cứuDanh sách

Oita University Khoa nghiên cứuDanh sách

Nippon Bunri University Khoa nghiên cứuDanh sách

Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) Khoa nghiên cứuDanh sách

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Cao học

Niigata University of Health and Welfare
Rikkyo University
Kansai University
Tokyo City University
International University of Japan