Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)(Cao học) | JPSS, trang chuyên về th...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Ritsumeikan Asia Pacific University (APU), và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Asia Pacific StudieshoặcManagement (MBA Program), thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Oita  / Tư lập

立命館アジア太平洋大学(APU) | Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)

Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2020 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 111người 5,500 Yên 200,000 Yên 1,300,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Asia Pacific Studies 〈International Relations/Society and Culture〉, International Cooperation Policy 〈International Public Administration/Public Health Management/Sustainability Science (Including IMAT Program)/Tourism and Hospitality/Development Economics>
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Số du học sinh của trường niên khóa 2020 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   22người 5,500 Yên 200,000 Yên 1,300,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Asia Pacific Studies
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Số du học sinh của trường niên khóa 2020 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   45người 5,500 Yên 200,000 Yên 1,800,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Bussiness Administration<Japanese Management/Accounting and Finance/Marketing and Management/Innovation and Operations Management>

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học