Tokyo University of Marine Science and Technology(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Tokyo University of Marine Science and Technology(Cao học) | JPSS, trang chuy...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Tokyo University of Marine Science and Technology

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Tokyo University of Marine Science and Technology. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tinMarine Science and Technology của Tokyo University of Marine Science and Technology cũng như thông tin chi tiết về từng khoa nghiên cứu, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Tokyo University of Marine Science and Technology thì hãy sứ dụng trang này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Cao học Tokyo  / Quốc lập

東京海洋大学 | Tokyo University of Marine Science and Technology

Download tài liệu giới thiệu trường cao học
Liên hệ

 

Tokyo University of Marine Science and Technology was created in October 2003 with the merger of Tokyo University of Mercantile Marine and Tokyo University of Fisheries to become the only one Japanese university dedicated to education and research in the marine and fisheries field. Both Tokyo University of Mercantile Marine and Tokyo University of Fisheries had great tradition and a long history of nearly 140 years. Having inherited the rich tradition of the two universities, we have been implementing new initiatives in the marine field to further enhance and develop education and research activities conducted at the university. We aim to meet the expectations of society by making our university, which is the only university dedicated to oceanography and related studies in Japan, one of the world's greatest universities that can produce international leaders for the industrial, governmental and academic sectors.

(Admission policy)
In the Master's course of the Graduate School of Marine Science and Technology, we seek students who can flexibly respond to the times and society and creatively confront various global-scale issues related to the oceans in order to solve them, and who have the drive and capability to pioneer leading-edge areas in the marine field and the fields of its related industries.

In the doctoral course of the Graduate School of Marine Science and Technology, we seek students who can flexibly respond to the times and society and creatively confront various global-scale issues related to the oceans in order to solve them, and who have the drive and capability to pioneer leading-edge areas in the marine field and the fields of its related industries.

Trang web chính thức :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

Tokyo University of Marine Science and Technology Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2018 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 110người 30,000 Yên 282,000 Yên 535,800 Yên
   Chuyên ngành
   • Marine Life Sciences, Food Science and Technology, Marine Resources and Environment, Marine Policy and Management, Marine System Engineering, Maritime Technology and Logistics, Safety Management in Food Supply Chain
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2018 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 67người 30,000 Yên 282,000 Yên 535,800 Yên
   Chuyên ngành
   • Applied Marine Biosciences, Applied Marine Environmental Studies

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học