Nishi-Nippon Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nishi-Nippon Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Nishi-Nippon Junior College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nishi-Nippon Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Department of Business LawhoặcNgành Department of Landscape ArchitecturehoặcNgành Department of Social WelfarehoặcNgành Department of Childhood EducationhoặcNgành Department of Health and Sports CommunicationhoặcNgành Department of Media Promotion, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Fukuoka  / Tư lập

西日本短期大学 | Nishi-Nippon Junior College

Nishi-Nippon Junior College Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 12người (Niên khóa 2021) 28,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 570,000 Yên (Niên khóa 2022) 1-3-1 Fukuhama, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
  Khoa
  • Department of Business Law
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 28,000 Yên (Niên khóa 2018) 200,000 Yên (Niên khóa 2018) 570,000 Yên (Niên khóa 2018) 1-3-1 Fukuhama, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
  Khoa
  • Landscape Architecture
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 33người (Niên khóa 2021) 28,000 Yên (Niên khóa 2021) 200,000 Yên (Niên khóa 2021) 570,000 Yên (Niên khóa 2021) 1-3-1 Fukuhama, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
  Khoa
  • Social Welfare
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Liên hệ để biết thêm chi tiết Một vài người (Niên khóa 2010) 0người (Niên khóa 2009) 28,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 570,000 Yên (Niên khóa 2022) 1-3-1, Fukuhama, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
  Khoa
  • Childhood Education
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2018) 0người (Niên khóa 2017) 28,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 570,000 Yên (Niên khóa 2022) 1-3-1 Fukuhama, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
  Khoa
  • Health Sports Communication
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 1người (Niên khóa 2021) 28,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 570,000 Yên (Niên khóa 2022) 1-3-1 Fukuhama, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
  Khoa
  • Media Promotion

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học