Graduate school of Geo-Environmental Science | Rissho University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate school of Geo-Environmental Science | Rissho University(Cao học) | J...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate school of Geo-Environmental Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Rissho University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of LiteraturehoặcGraduate school of EconomicshoặcGraduate school of LawhoặcGraduate school of Business AdministrationhoặcGraduate school of Social WelfarehoặcGraduate school of Geo-Environmental SciencehoặcGraduate school of Psychology, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

立正大学 | Rissho University

Graduate school of Geo-Environmental Science

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 141-8602
Địa chỉ liên hệ 4-2-16 Oosaki, Shinagawa-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office in Shinagawa
Điện thoại 03-3492-6649
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Environmental System, Geographical Space System
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Liên hệ để biết thêm chi tiết
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 250,000 Yên
Tiền học phí / năm 563,000 Yên
Ghi chú Major of Environmental System
Other expenses: 295,000 yen
Amounts required at the 1st year: 1,108,000 yen

Major of Geographical Space System
Other expenses: 215,000 yen
Amounts required at the 1st year: 1,028,000 yen

For details including eligibility to apply and methods of selection, please refer to the application guidelines. You can get the application guidelines and application form without charge from https://w2.axol.jp/entry18/ris/step1

Official website of the university
http://www.ris.ac.jp/

You must come to the university by yourself to apply to the examination. However, you can send application documents by post only if you live outside of Japan. On that case, the documents must arrive to the university by 2 weeks before the deadline of the application.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Lịch trình A
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 7 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 7 năm 2017 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 7 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 7 năm 2017
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Lịch trình C
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 1 năm 2018 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 2 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 2 năm 2018
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Environmental System, Geographical Space System
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Liên hệ để biết thêm chi tiết
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 250,000 Yên
Tiền học phí / năm 563,000 Yên
Ghi chú Major of Environmental System
Other expenses: 295,000 yen
Amounts required at the 1st year: 1,108,000 yen

Major of Geographical Space System
Other expenses: 215,000 yen
Amounts required at the 1st year: 1,028,000 yen

For details including eligibility to apply and methods of selection, please refer to the application guidelines. You can get the application guidelines and application form without charge from https://w2.axol.jp/entry18/ris/step1

Official website of the university
http://www.ris.ac.jp/

You must come to the university by yourself to apply to the examination. However, you can send application documents by post only if you live outside of Japan. On that case, the documents must arrive to the university by 2 weeks before the deadline of the application.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Lịch trình A
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 7 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 7 năm 2017 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 7 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 7 năm 2017
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Lịch trình C
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 1 năm 2018 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 2 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 2 năm 2018

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 28 tháng 06 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học