Graduate school of Social Welfare | Rissho University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate school of Social Welfare | Rissho University(Cao học) | JPSS, trang ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate school of Social Welfare

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Rissho University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of LiteraturehoặcGraduate school of EconomicshoặcGraduate school of LawhoặcGraduate school of Business AdministrationhoặcGraduate school of Social WelfarehoặcGraduate school of Geo-Environmental SciencehoặcGraduate school of Psychology, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

立正大学 | Rissho University

Graduate school of Social Welfare

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 141-8602
Địa chỉ liên hệ 4-2-16 Oosaki, Shinagawa-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office in Shinagawa
Điện thoại 03-3492-6649
Fax 03-5487-3347
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Social Welfare, Education Welfare
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Các điều khác(If you graduated (or are expected to graduate) 3-year university in outside of Japan, you are required to get qualification of application from the university before application.)
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 250,000 Yên
Tiền học phí / năm 563,000 Yên
Các khoản chi phí khác 155,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 968,000 Yên
Ghi chú For details about qualification of application, entrance examination, selection methods and others, please refer to application guidelines in the following websites. You can request the application form in the website without the charge.
https://w2.axol.jp/entry20/ris/step1

Official website of Rissho University
http://www.ris.ac.jp/

Applicants in Japan must come to the reception desk to apply.
Applicants in outside of Japan can send documents by mail, but the documents must arrive by 2 weeks earlier from the deadline.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Lịch trình A
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 6 tháng 8 năm 2020
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 8 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 8 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 9 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 9 năm 2020
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Lịch trình C
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 5 tháng 1 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 1 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 1 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 2 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 2 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành, Thi vấn đáp
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Social Welfare
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Các điều khác(If you graduated (or are expected to graduate) 3-year university in outside of Japan, you are required to get qualification of application from the university before application.)
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 250,000 Yên
Tiền học phí / năm 563,000 Yên
Các khoản chi phí khác 155,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 968,000 Yên
Ghi chú For details about qualification of application, entrance examination, selection methods and others, please refer to application guidelines in the following websites. You can request the application form in the website without the charge.
https://w2.axol.jp/entry20/ris/step1

Official website of Rissho University
http://www.ris.ac.jp/

Applicants in Japan must come to the reception desk to apply.
Applicants in outside of Japan can send documents by mail, but the documents must arrive by 2 weeks earlier from the deadline.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Lịch trình A
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 6 tháng 8 năm 2020
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 8 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 8 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 9 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 9 năm 2020
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Lịch trình C
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 5 tháng 1 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 1 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 1 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 2 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 2 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành, Thi vấn đáp

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 28 tháng 07 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học