Graduate school of Psychology | Rissho University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate school of Psychology | Rissho University(Cao học) | JPSS, trang chu...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate school of Psychology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Rissho University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of LiteraturehoặcGraduate school of EconomicshoặcGraduate school of LawhoặcGraduate school of Business AdministrationhoặcGraduate school of Social WelfarehoặcGraduate school of Geo-Environmental SciencehoặcGraduate school of Psychology, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

立正大学 | Rissho University

Graduate school of Psychology

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 141-8602
Địa chỉ liên hệ 4-2-16 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office in Shinagawa
Điện thoại 03-3492-6649
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Clinical Psychology, Applied Psychology, Interpersonal and Social Psychology
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Liên hệ để biết thêm chi tiết
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 250,000 Yên
Tiền học phí / năm 563,000 Yên
Các khoản chi phí khác 190,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,003,000 Yên
Ghi chú For details including eligibility to apply and methods of selection, please refer to the application guidelines. You can get the application guidelines and application form ( fee of charge) from https://w2.axol.jp/entry/ris/step1

Official website of the university
http://www.ris.ac.jp/

You must come to the university by yourself to apply to the examination. However, you can send application documents by post only if you live in outside of Japan. On that case, the documents must arrive to the university by 2 weeks before the deadline of the application.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Schedule A (only for Major of Applied Psychology and Major of Interpersonal and Social Psychology)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 8 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 8 năm 2018 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 9 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 9 năm 2018
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Lịch trình C
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 1 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 1 năm 2019 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 2 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 2 năm 2019
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Psychology
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Liên hệ để biết thêm chi tiết
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 250,000 Yên
Tiền học phí / năm 563,000 Yên
Các khoản chi phí khác 190,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,003,000 Yên
Ghi chú For details including eligibility to apply and methods of selection, please refer to the application guidelines. You can get the application guidelines and application form ( fee of charge) from https://w2.axol.jp/entry/ris/step1

Official website of the university
http://www.ris.ac.jp/

You must come to the university by yourself to apply to the examination. However, you can send application documents by post only if you live in outside of Japan. On that case, the documents must arrive to the university by 2 weeks before the deadline of the application.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Lịch trình C
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 1 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 1 năm 2019 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 2 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 2 năm 2019

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 10 tháng 08 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học