Graduate school of Arts | Rikkyo University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate school of Arts | Rikkyo University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate school of Arts

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Rikkyo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of ArtshoặcGraduate school of EconomicshoặcGraduate school of SciencehoặcGraduate school of SociologyhoặcGraduate school of Law and PoliticshoặcGraduate school of TourismhoặcGraduate school of Business AdministrationhoặcGraduate school of Social Design StudieshoặcGraduate school of Community and Human ServiceshoặcGraduate school of Intercultural CommunicationhoặcGraduate School of BusinesshoặcGraduate school of Contemporary PsychologyhoặcGraduate school of Christian StudieshoặcGraduate school of Artificial Intelligence and SciencehoặcGraduate school of Sport and Wellness, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

立教大学 | Rikkyo University

Graduate school of Arts

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 171-8501
Địa chỉ liên hệ 3-34-1 Nishi Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Center
Điện thoại 03-3985-2660
Fax 03-3985-2944
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Japanese Literature, English and American Literature, German Literature, French Literature, History, Interdisciplinary Cultural Studies, Education, Comparative Civilizations
Ghi chú For details, please refer to application guidelines in the university's website.
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Japanese Literature, English and American Literature, German Literature, French Literature, History, Interdisciplinary Cultural Studies, Education, Comparative Civilizations
Ghi chú For details, please refer to application guidelines in the university's website.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 15 tháng 06 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học