Science and Technology | Sophia University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Science and Technology | Sophia University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về t...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Science and Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Sophia University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các TheologyhoặcHumanitieshoặcLawhoặcEconomicshoặc Languages and LinguisticshoặcScience and Technologyhoặc Human ScienceshoặcGlobal Environmental StudieshoặcGlobal StudieshoặcApplied Religious Studies, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

上智大学 | Sophia University

Science and Technology

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 102-8554
Địa chỉ liên hệ 7-1 Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Graduate School Office in Admission Center
Điện thoại 03-3238-3517
Fax 03-3238-3262
Đặc điểm khoa nghiên cứu Có chuyên ngành cao học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Science and Technology, Green Science and Engineering Division
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (có thể photocopy)
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Các điều khác(Prospective applicants to Science and Technology programs must contact the program's supervising faculty through their offices before the application submission period. For prospected graduates of Sophia University, this process is not required.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 87người
Trong đó số du học sinh tư phí 84người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 946,000 Yên
Các khoản chi phí khác 451,900 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,597,900 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
At Green Science and Engineering Division can take a degree in English. Japanese proficiency is not required.
For application details, refer to the following website.
Programs in Science and Technology (September/February/July entrance examinations)
https://adm.sophia.ac.jp/jpn/in_ad/innyushi/

Green Science and Engineering Division
https://adm.sophia.ac.jp/jpn/in_ad/english_taught/
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ September entrance examination (except for Green Science and Engineering Division)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 31 tháng 5 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 6 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 6 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 9 năm 2023 ~ Ngày 14 tháng 9 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 9 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ February entrance examination (except for Green Science and Engineering Division)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 1 tháng 11 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 11 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 2 năm 2024 ~ Ngày 18 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 2 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2024
Phân loại hồ sơ Green Science and Engineering Division entrance examination
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 3 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 4 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 6 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Science and Technology, Green Science and Engineering Division
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (có thể photocopy)
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Các điều khác(Prospective applicants to Science and Technology programs must contact the program's supervising faculty through their offices before the application submission period. For prospected graduates of Sophia University, this process is not required.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 24người
Trong đó số du học sinh tư phí 22người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 501,000 Yên
Các khoản chi phí khác 322,600 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,023,600 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
At Green Science and Engineering Division, you can take degree with English. Japanese proficiency is not required.
For application details, refer to the following website.
Programs in Science and Technology (February/July entrance examinations)
https://adm.sophia.ac.jp/jpn/in_ad/innyushi/
Green Science and Engineering Division
https://adm.sophia.ac.jp/jpn/in_ad/english_taught/
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ February entrance examination (except for the Green Science and Engineering division)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 1 tháng 11 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 11 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 2 năm 2024 ~ Ngày 18 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 2 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Green Science and Engineering division entrance examination (Admission at spring)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 8 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 9 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 11 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2024
Phân loại hồ sơ Green Science and Engineering division entrance examination (Admission at autumn)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 3 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 4 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 6 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2024
Phân loại hồ sơ July entrance examination (except for the Green Science and Engineering division)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 29 tháng 5 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 6 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 6 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 7 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 7 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 04 tháng 08 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học