J. F. Oberlin University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

J. F. Oberlin University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nh...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > J. F. Oberlin University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về J. F. Oberlin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of International StudieshoặcGraduate School of GerontologyhoặcLanguage EducationhoặcGraduate School of Business AdministrationhoặcGraduate School of Psychology, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

桜美林大学 | J. F. Oberlin University

J. F. Oberlin University Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 35,000 Yên 100,000 Yên 970,000 Yên
   Chuyên ngành
   • M.A. in International Studies, M.A. in International Cooperation
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   35,000 Yên 100,000 Yên 870,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Ph.D. in International Humanities and Social Sciences
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 35,000 Yên 100,000 Yên 970,000 Yên
   Chuyên ngành
   • M.A. in Gerontology
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 35,000 Yên 100,000 Yên 870,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Ph.D. in Gerontology
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 35,000 Yên 100,000 Yên 970,000 Yên
   Chuyên ngành
   • M.A. in Japanese Language Education, M.A. in English Language Education
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 35,000 Yên 100,000 Yên 970,000 Yên
   Chuyên ngành
   • M.A. in Business Administration
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 35,000 Yên 100,000 Yên 970,000 Yên
   Chuyên ngành
   • M.A. in Clinical Psychology, M.A. in Health Psychology

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học