Sakura no Seibo Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Sakura no Seibo Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Sakura no Seibo Junior College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Sakura no Seibo Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Life ScienceshoặcNgành Carrier Education, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Fukushima  / Tư lập

桜の聖母短期大学 | Sakura no Seibo Junior College

Sakura no Seibo Junior College Danh sách các ngành học

  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Địa chỉ liên hệ
    Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2018) 3-6 Hanazono-cho, Fukushima-shi, Fukushima
  • Số lượng tuyển sinh Địa chỉ liên hệ
    Một vài người (Niên khóa 2018) 3-6 Hanazono-cho, Fukushima-shi, Fukushima

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học