Graduate School of Environmental Studies | Tohoku University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Environmental Studies | Tohoku University(Cao học) | JPSS,...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Environmental Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tohoku University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Arts and LettershoặcEducationhoặcGraduate School of LawhoặcEconomics and ManagementhoặcSciencehoặcMedicinehoặcDentistryhoặcEngineeringhoặcAgricultural SciencehoặcInternational Cultural StudieshoặcInformation ScienceshoặcLife ScienceshoặcGraduate School of Environmental StudieshoặcBiomedical Engineering, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Miyagi  / Quốc lập

東北大学 | Tohoku University

Graduate School of Environmental Studies

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 980-0845
Địa chỉ liên hệ 468-1 Aza Aoba, Aramaki, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Office, Graduate School of Environmental Science
Điện thoại 022-752-2235
Fax 022-752-2236
Đặc điểm khoa nghiên cứu Bạn có thể lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 17 tháng 05 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học