Graduate School of Health Sciences | Hokkaido University of Science(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Health Sciences | Hokkaido University of Science(Cao học) ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Health Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hokkaido University of Science, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Pharmaceutical ScienceshoặcGraduate School of Health ScienceshoặcGraduate School of Engineering, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Hokkaido  / Tư lập

北海道科学大学 | Hokkaido University of Science

Graduate School of Health Sciences

 • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 006-8585
Địa chỉ liên hệ 15-4-1 Maeda7jo, Teine-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 011-688-2381
Fax 011-688-2392
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Nursing Sciences, Rehabilitation Sciences, Medical Technology
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu)
Các điều khác(Prior approval from academic advisor is required (Consultation with the university is possible if necessary))
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 0người
Trong đó số du học sinh tư phí 0người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 800,000 Yên
Các khoản chi phí khác 53,300 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,053,300 Yên
Ghi chú The Admissions Office will conduct a preliminary screening of applicants' eligibility, so please contact the Admissions Office at least one month prior to the start of the application process for details.                    If the number of sucssesful applicants is full in the first examination, the second examination may not be held.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Master's Program General Entrance Examination [First]
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 11 tháng 9 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 10 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 10 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 11 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Ngôn ngữ học(Tiếng Nhật), Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Master's Program General Entrance Examination [Second]
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 13 tháng 11 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 1 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 3 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Ngôn ngữ học(Tiếng Nhật), Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Master's Program Entrance Examination for Working Adults [First]
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 11 tháng 9 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 10 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 10 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 11 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Thi vấn đáp, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Master's Program Entrance Examination for Working Adults [Second]
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 13 tháng 11 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 1 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 3 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Thi vấn đáp, Tiểu luận
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Health Sciences
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng đã tốt nghiệp đại học hoặc chương trình đào tạo giáo dục trên 16 năm ở nước ngoài, và có thêm 2 năm nghiên cứu trong trường đại học của Nhật hoặc viên nghiên cứu tại Nhật Bản.
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu)
Các điều khác(Prior approval from academic advisor is required (Consultation with the university is possible if necessary))
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 0người
Trong đó số du học sinh tư phí 0người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 800,000 Yên
Các khoản chi phí khác 53,300 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,053,300 Yên
Ghi chú The Admissions Office will conduct a preliminary screening of applicants' eligibility, so please contact the Admissions Office at least one month prior to the start of the application process for details. 
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Doctoral Program General Entrance Examination
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 13 tháng 11 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 1 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 3 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Nhật), Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Doctoral Program Entrance Examination for Working Adult
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 13 tháng 11 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 1 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 3 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 27 tháng 07 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học