แนะนำสถานที่ | International College (Undergraduate English Courses) | Osaka University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

แนะนำสถานที่ | International College (Undergraduate English Courses) | Osaka ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > International College (Undergraduate English Courses)

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยOsaka University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นOsaka University คณะInternational College (Undergraduate English Courses)หรือคณะLettersหรือคณะHuman SciencesหรือคณะLawหรือคณะEconomicsหรือคณะScienceหรือคณะMedicineหรือคณะDentistryหรือคณะPharmaceutical SciencesหรือคณะEngineeringหรือคณะEngineering ScienceหรือคณะForeign Studies ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับOsaka University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โอซากา  / รัฐบาล

大阪大学 | Osaka University

ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

International College (Undergraduate English Courses)

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำคณะวิชา
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

แนะนำสถานที่

Osaka University Support Office

The Support office offers various types of assistance for international students, scholars and their families before and after their arrival in Japan. We offer assistance on visa procedures, with the search for accommodations, and other necessary procedures after their arrival.

The primary goal of the Support Office is to create good links with the international students, scholars and the faculty staff at Osaka University, and also to help make their lives easier and more comfortable, so that they can concentrate fully on their academic activities throughout the duration of their stay in Japan.

https://iss-intl.osaka-u.ac.jp/supportoffice/

Four Big Libraries

Osaka University currently has four libraries as follows:

1. Main Library
http://www.library.osaka-u.ac.jp/sougou_eng.php

2. Life Sciences Libraty
http://www.library.osaka-u.ac.jp/seimei_eng.php

3. Science and Engineering Library
http://www.library.osaka-u.ac.jp/rikou_eng.php

4. International Studies Library
http://www.library.osaka-u.ac.jp/gaikoku_eng.php

Center for International Education and Exchange (CIEE)

This center, created as a joint research institution at Osaka University, has contributed to the education of students from all over the world, through lts wide-ranging international educational ptrctices. The center has also encouraged cooperative activities between Japanese students, overseas students and international researchers.

Therefore, for the sake of mutual understanding and friendship, the CIEE at Osaka University shall endeavour to continue playing an important role in scholarly, educational, and research cooperation. From the fall of 2009, the Support Office has come under the direction of this center, providing assistance with housing and visa application procedures, to create acomplete structure in which to work within.

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา