International College (Undergraduate English Courses) | Osaka University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

International College (Undergraduate English Courses) | Osaka University | ข้...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > International College (Undergraduate English Courses)

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยOsaka University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นOsaka University คณะInternational College (Undergraduate English Courses)หรือคณะLettersหรือคณะHuman SciencesหรือคณะLawหรือคณะEconomicsหรือคณะScienceหรือคณะMedicineหรือคณะDentistryหรือคณะPharmaceutical SciencesหรือคณะEngineeringหรือคณะEngineering ScienceหรือคณะForeign Studies ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับOsaka University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โอซากา  / รัฐบาล

大阪大学 | Osaka University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

International College (Undergraduate English Courses)

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำคณะวิชา
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง
รหัสไปรษณีย์ 560-0043
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 1-2 Machikaneyama-cho, Toyonaka-shi, Osaka
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม International College Office
หมายเลขโทรศัพท์ 06-6850-6577
หมายเลขแฟกซ์ 06-6850-5846
ลักษณะเด่นของคณะวิชา ได้รับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2020)
จำนวนคนที่เข้าสอบคัดเลือก 96คน (ประจำปี 2019)
จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก 20คน (ประจำปี 2019)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้(วีซ่านักเรียน) 60คน (ประจำปี 2020)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้ 30คน (ประจำปี 2020)
ค่าสมัคร เยน 17,000 (ประจำปี 2020)
ค่าแรกเข้า เยน 282,000 (ประจำปี 2020)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 535,800 (ประจำปี 2020)
หมายเหตุ For inquiries:
E-mai: englishprogram@hus.osaka-u.ac.jp
สาขาวิชา Human Sciences International Undergraduate Degree Program
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร กรกฏาคมปลายเดือน
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ร่วง) เข้าศึกษา 2021 ปีตุลาคม
ประเภทของการสมัคร Special Entrance Examination for Undergraduate English Courses (Human Sciences International Undergraduate Degree Program)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 1, 2020
วันปิดรับสมัคร มกราคม 8, 2021
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์กลางเดือน, 2021 ~ มีนาคมกลางเดือน, 2021
วันประกาศผลสอบ มีนาคมปลายเดือน, 2021 ~ เมษายน, 2021
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, สัมภาษณ์, Essay in English
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ For details, please refer to the following website.
https://www.osaka-u.ac.jp/en/admissions/faculty/english_program

วันที่อัพเดตล่าสุด: พฤศจิกายน 17, 2020

โฮมเพจ

มหาวิทยาลัย https://www.osaka-u.ac.jp/en/
คณะ http://g30.hus.osaka-u.ac.jp/

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา