Tourism | Osaka University of Tourism | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Tourism | Osaka University of Tourism | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องท...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Tourism

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับOsaka University of Tourism,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย โอซากา  / เอกชน

大阪観光大学 | Osaka University of Tourism

Tourism

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 590-0493
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 5-3-1 Okubominami, Kumatori-cho, Sennan-gun, Osaka
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admission & PR Section
หมายเลขโทรศัพท์ 072-453-8222
หมายเลขแฟกซ์ 072-453-1451
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับสมัครจำนวนจำกัด 30คน (ประจำปี 2021)
จำนวนคนที่เข้าสอบคัดเลือก 121คน (ประจำปี 2020)
จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก 94คน (ประจำปี 2020)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้ 94คน (ประจำปี 2021)
ค่าสมัคร เยน 36,000 (ประจำปี 2021)
ค่าแรกเข้า เยน 150,000 (ประจำปี 2021)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 420,000 (ประจำปี 2021)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 50,000 (ประจำปี 2021)
ยื่นขอชำระเงินล่าช้า/ขอคืนเงิน ปรับตามการปรึกษา
หมายเหตุ For details, please refer to the university's website.
https://www.tourism.ac.jp/
สาขาวิชา The Department of Tourism
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร มิถุนายนปลายเดือน
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย แจกฟรีที่สถาบันการศึกษา
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2022 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Selection for International Students Schedule A
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 1, 2021
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 10, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก พฤศจิกายน 20, 2021
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 3, 2021
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มกราคม 7, 2022
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ภาษาญี่ปุ่น, สัมภาษณ์
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด ภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - ภาษาที่ใช้สมัคร ภาษาญี่ปุ่น
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ ▼For details of the entrance examination for international students
https://www.tourism.ac.jp/nyusi/institution/foreigner
"The designated schools" also have another entrance examination. Please refer to the website above for more information.

▼For those who wish to transfer to the 2nd or 3rd year, please refer to the website below.
https://www.tourism.ac.jp/nyusi/institution/transfer_foreigner
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2022 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Selection for International Students Schedule B
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 22, 2021
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 30, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก ธันวาคม 11, 2021
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 24, 2021
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มกราคม 14, 2022
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ภาษาญี่ปุ่น, สัมภาษณ์
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด ภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - ภาษาที่ใช้สมัคร ภาษาญี่ปุ่น
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ ▼For details of the entrance examination for international students
https://www.tourism.ac.jp/nyusi/institution/foreigner
"The designated schools" also have another entrance examination. Please refer to the website above for more information.

▼For those who wish to transfer to the 2nd or 3rd year, please refer to the website below.
https://www.tourism.ac.jp/nyusi/institution/transfer_foreigner
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2022 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Selection for International Students Schedule C
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 5, 2022
วันปิดรับสมัคร มกราคม 12, 2022 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก มกราคม 23, 2022
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 4, 2022
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ กุมภาพันธ์ 18, 2022
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด ภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - ภาษาที่ใช้สมัคร ภาษาญี่ปุ่น
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ ▼For details of the entrance examination for international students
https://www.tourism.ac.jp/nyusi/institution/foreigner
"The designated schools" also have another entrance examination. Please refer to the website above for more information.

▼For those who wish to transfer to the 2nd or 3rd year, please refer to the website below.
https://www.tourism.ac.jp/nyusi/institution/transfer_foreigner

*There is also D schedule.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ร่วง) เข้าศึกษา 2021 ปีกันยายน
ประเภทของการสมัคร Second stage selection International student type
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 16, 2021
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 23, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 7, 2021
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 9, 2021
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ กรกฏาคม 16, 2021
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ความเรียงสั้น(Short Essay), สัมภาษณ์
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด ภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - ภาษาที่ใช้สมัคร ภาษาญี่ปุ่น
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ For details, please refer to the university's website.
https://www.tourism.ac.jp/nyusi/institution/kouki

วันที่อัพเดตล่าสุด: กรกฏาคม 30, 2021

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

เรื่องที่ดีที่สุดที่ได้ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นคือ?