ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Science and Engineering | Tokyo City University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Science and Engineering | Tokyo City University ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Science and Engineering

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยTokyo City University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นTokyo City University คณะScience and EngineeringหรือคณะInformation TechnologyหรือคณะUrban Life StudiesหรือคณะEnvironmental StudiesหรือคณะInfomaticsหรือคณะArchitectural Urban Design ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับTokyo City University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว, คานากาวา  / เอกชน

東京都市大学 | Tokyo City University

ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น 

Science and Engineering

สมัครทางเว็บไซต์
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

人材の養成および教育研究上の目的

科学技術の根幹をなす「ものつくり」を支える工学と、自然科学における真理の探求を目指す理学を融合した理工学部では、「理論と実践」という教育理念に基づき、理工学分野の基礎および専門知識を身に付けるとともに、科学的根拠に基づく実践によって社会の要請に応えることができる先進的な技術力や論理的な思考力を備えた人材を養成することを目的とします。

専門性に富んだ研究室

3年次後期から自分の関心や将来の希望に合わせて研究室に所属し、実践的な科目を履修しながら、専門性と社会性に磨きをかけます。
4年次では必修の卒業研究で研究室の教員に入念な個別指導を受けながら、社会に出た際に即戦力として活躍できる能力を育成します。

理論と実践

理工学部の教育理念は「理論と実践」です。低学年から基礎科目や理論を学ぶ科目において徹底して基礎力を養成します。その後、実験、実習、演習科目などの実践的な学習で理論を応用する力を育てながら、先進的な技術力や理論的な思考力を備えた専門力と実践力を鍛えていきます。

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2020
จีน18
เกาหลี6
機械工学科
世界を舞台に活躍できるグローバルな技術者を育成

グローバル化が進む昨今、技術者にとって最も大切なのは、問題を発見し解決する 力と、それを適切な言葉で相手に伝える能力です。本学科では、日本語で論理的に 考え、記述・発言する能力はもちろん、国際社会で通用するグローバルなコミュニ ケーション力も強化します。実験・実習・卒業研究などの体験学習を通じて、あら ゆるプロセスの力学と設計科学に基づいた工学的デザイン力を養い、知力、技術力、専門力と、豊かな人間力を備える技術者を育成します。

機械システム工学科
先見的なエンジニアリングを学び、これからの社会のニーズに応える

機械システム工学の役割は、自動車エンジンを例にとるなら、動力機関としての性能向上だけでなく、エンジンを自動車の一要素と見なし、環境と利用者ニーズの両方を満たす方法を考えることです。本学科では、機械工学はもちろん、設計工学、制御工学、電気電子工学などを実践的に学ぶことで、自然など周辺環境と機械との共存・調和を目指し、社会ニーズに応える最適なシステムや活用法を生み出せる技術者を育成します。

原子力安全工学科
安全な原子力の実現を目指し、高い知識を持った専門家を育成する

現在の日本のエネルギー政策は、そのあり方について様々な議論がなされています。しかし、現時点では国内外に数多くの原子力発電所が存在していることは確かで、それだけに専門知識と技術を備えるエキスパートの教育は、国内外から強く求められています。本学科の目的は、原子力や放射線の安全性を高めるための技術者を育成することです。半世紀にわたり積み重ねてきた研究成果を活用し、体系的学習と実験に基づいて、原子力の専門知識について学びます。

医用工学科
工学的アプローチで、人々の命と健康を守る

医学の様々な問題を工学的なアプローチで解決していく医用工学は、新しい可能性を秘めた学問として注目されています。東京都市大学では、現代医療が抱える様々 な課題に取り組みながら、人間を含む生物に関わる新技術を創造する複合技術エンジニアを養成。医学・生理学・工学の知識・技術を獲得するだけでなく、「命と健康」を守るという大きな目標に貢献するための倫理観を醸成します。

電気電子通信工学科
電気・電子技術と情報通信技術を融合し、社会の発展に貢献する技術者を養成します。

電気電子通信工学科は、産業と生活をあらゆる面から支えている「電気・電子技術」と、情報社会の基盤である「通信技術」とを高いレベルで融合させることで、さらなる有効利用と新しい可能性を探求します。実践的な授業の下、電気・電子・通信工学の専門知識と技術を学び、現代の複合的な課題を解決できる技術者を育成します。従来のエレクトロニクス分野、電気機器分野、電力エネルギー分野に、通信システム分野を加え、エネルギーから情報ネットワークまでを統合した技術体系を学び、総合的な知識を持ち持続的な社会の発展に貢献し、現代の複合的な課題を解決できる優れた技術者を育成します。卒業生は電力、制御、機器、デバイスから通信システムまで幅広い分野での活躍が期待されます。

エネルギー化学科
化学をベースに物質の創製・利用を目指す

大量生産・大量消費型の現代社会。持続可能な社会を構築するには、適量生産・適量消費を目指すことに加え、物質を循環させるリサイクル社会を築くことが重要です。化学、エネルギー分野で国内トップレベルの研究業績を誇る本学では、化学・エネルギーの高度な専門知識・能力を備え、新しい技術を開発することで、人類の持続的な発展に貢献できる技術者・研究者を養成します。

自然科学科
自然科学の本質を理解して「科学」と「社会」をつなぐ

地球の歴史や生物の進化など、自然界にはまだまだ数多くの謎が潜んでいます。本学では、学問領域の境界線にとらわれず、自然科学全般にわたる幅広い知識と、健全な判断力を身につけます。自分自身で調査・考察・検討を行えるようになるために、野外調査活動や機器分析、データ解析などの実践的な技術も学びます。さらには、学んだことを人々に分かりやすく伝える能力と、人々の疑問や意見などを専門家にしっかりと伝える能力を養っていきます。

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

ค่าใช้จ่ายงวดแรกในการเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นประมาณเท่าไหร่