Department of Information Systems (ICT Innovator course) | Kobe Institute of Computing, Graduate School of Information Technology(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Department of Information Systems (ICT Innovator course) | Kobe Institute of ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Department of Information Systems (ICT Innovator course)

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับKobe Institute of Computing, Graduate School of Information Technology,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นDepartment of Information SystemsหรือDepartment of Information Systems (ICT Innovator course) เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย เฮียวโกะ  / เอกชน

神戸情報大学院大学 | Kobe Institute of Computing, Graduate School of Information Technology

Department of Information Systems (ICT Innovator course)

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 650-0001
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 2-2-7 Kano-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Secretariat
หมายเลขโทรศัพท์ 078-262-7715
หมายเลขแฟกซ์ 078-262-7737
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง, ได้รับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
หลักสูตร หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ
วิชาเอก Information Systems
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ไม่ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 16 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 1,400,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 200,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,800,000
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตุลาคม, 2021
ประเภทของการสมัคร The 1st Entrance Examination in Japan for Privately Financed International Students
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 11, 2021 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก มิถุนายน 19, 2021
วันประกาศผลสอบ มิถุนายน 23, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตุลาคม, 2021
ประเภทของการสมัคร The 1st Entrance Examination outside Japan for Privately Financed International Students
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 18, 2021 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก มิถุนายน 29, 2021 ~ กรกฏาคม 3, 2021
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 7, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตุลาคม, 2021
ประเภทของการสมัคร The 2nd Entrance Examination outside Japan for Privately Financed International Students
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 16, 2021 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 27, 2021 ~ กรกฏาคม 31, 2021
วันประกาศผลสอบ สิงหาคม 4, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตุลาคม, 2021
ประเภทของการสมัคร The 2nd Entrance Examination in Japan for Privately Financed International Students
วันปิดรับสมัคร สิงหาคม 20, 2021 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก สิงหาคม 28, 2021
วันประกาศผลสอบ กันยายน 1, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์

วันที่อัพเดตล่าสุด: มิถุนายน 11, 2021

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา