Humanity-Oriented Science and Engineering | Kindai University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Humanity-Oriented Science and Engineering | Kindai University(บัณฑิตวิทยาลัย)...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Humanity-Oriented Science and Engineering

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับKindai University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นLawหรือCommerceหรือGraduate school of EconomicsหรือPharmacyหรือInterdisciplinary Human StudiesหรือAgricultureหรือSystems EngineeringหรือBiology-Oriented Science and TechnologyหรือScience and EngineeringหรือHumanity-Oriented Science and Engineering เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย โอซากา  / เอกชน

近畿大学 | Kindai University

Humanity-Oriented Science and Engineering

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 577-8502
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 3-4-1 Kowakae, Higashiosaka-shi, Osaka
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Global Education Center
หมายเลขโทรศัพท์ 06-4307-3081
หมายเลขแฟกซ์ 06-6729-2387
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Humanity-Oriented Science and Engineering
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
ทดสอบเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ใช้การสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
เปิดเผยข้อสอบเก่า ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำแต่ส่งข้อมูลให้)
ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นจะพิจารณาเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น
อื่นๆ(If you did not complete educational courses of required years to apply to the university because of differences of educational system between Japan and your country or area, you must make the designated procedures at the term for confirmation of eligibility for application.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2021 1คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 1คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 32,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 950,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 24,500
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,174,500
หมายเหตุ Please refer to application guidelines in https://www.kindai.ac.jp/campus-life/international-exchange/foreign-student/exam/
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination for International Students
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Humanity-Oriented Science and Engineering
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
ทดสอบเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ใช้การสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
เปิดเผยข้อสอบเก่า ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำแต่ส่งข้อมูลให้)
อื่นๆ(If you did not complete educational courses of required years to apply to the university because of differences of educational system between Japan and your country or area, you must make the designated procedures at the term for confirmation of eligibility for application.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2021 4คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 4คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 32,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 950,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 24,500
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,174,500
หมายเหตุ Please refer to application guidelines in https://www.kindai.ac.jp/campus-life/international-exchange/foreign-student/exam/
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร Entrance Exam for International Students

วันที่อัพเดตล่าสุด: มิถุนายน 23, 2021

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา