แบบทดสอบศาสตร์ถนัด | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

แบบทดสอบศาสตร์ถนัด | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > แบบทดสอบศาสตร์ถนัด

แบบทดสอบศาสตร์ถนัด

 • Step1
 • Step2
 • Step3
 • Step4
ใช่ใช่!ตรงเผง! ไม่ตรงเลยสักนิด... อืม-ม ไม่รู้สิ
01เมื่อไปร้านหนังสือ เคยอ่านหนังสือหรือนิตยสารเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
02มีความสนใจในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลก
03รู้สึกไม่สบายใจ ถ้าไม่จัดห้องของตนเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา
04เวลาจัดงานโรงเรียน อยากให้กิจกรรมของห้องเรียนเป็นการแสดงละครมากกว่าการออกร้าน
05ในห้องเรียนหรือชมรม มักถูกคนรอบตัวมองว่าเป็นที่พึ่งพาได้
06ชอบเล่นเกมทายปัญหา หรือพัซเซิล
07มักถูกขอคำปรึกษาจากคนที่กำลังมีปัญหาอยู่บ่อยๆ
08สามารถสงบสติอารมณ์รับมือปัญหาที่เกิดขึ้นได้
09ชอบอ่านโคลงกลอนหรือวรรณกรรม
10สามารถยืนยันในสิ่งที่ตนคิด ต่ออาจารย์หรือรุ่นพี่ได้อย่างหนักแน่น
 • Step1
 • Step2
 • Step3
 • Step4
ใช่ใช่!ตรงเผง! ไม่ตรงเลยสักนิด... อืม-ม ไม่รู้สิ
11เวลามีปัญหาหรือเรื่องกังวลใจ มักคิดทบทวนถึงต้นตอของปัญหาเพื่อหาทางแก้
12สามารถออกความคิด และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
13คิดว่าสามารถเขียนหนังสือ จัดทำและจัดระเบียบเอกสารได้เป็นอย่างดี
14ชอบวิชาดนตรีหรือศิลปะมากกว่าวิชาคณิตศาสตร์หรือพลศึกษา
15สามารถพูดคุยและรวบรวมความเห็นของผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
16เคยคิดหรือสงสัยว่า มนุษย์มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร
17ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก
18ชอบลองทำก่อนคิด
19มีแนวทางเฉพาะตัวสำหรับทรงผมและเครื่องแต่งกายของตน
20ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เสมอ
 • Step1
 • Step2
 • Step3
 • Step4
ใช่ใช่!ตรงเผง! ไม่ตรงเลยสักนิด... อืม-ม ไม่รู้สิ
21คิดว่าตนสามารถถกปัญหา หรืออธิบายสิ่งต่างๆกับผู้อื่นได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับบุคคลรอบตัว
22สนใจหนังสือพิมพ์หรือรายการข่าวในโทรทัศน์
23ไม่อยากทำสิ่งที่ต่างจากแนวปฏิบัติโดยทั่วไป
24เคยคิดอยากทำให้ผู้อื่นประทับใจด้วยวิธีการของตนเอง
25มีความสามารถทำให้ผู้อื่นเชื่อในสิ่งที่ตนพูด หรือโน้มน้าวให้ผู้อื่นทำในสิ่งที่ตนบอกได้
26หากมีสิ่งของหรือเครื่องใช้ต่างๆเสียหาย จะอ่านหนังสือคู่มือและพยายามซ่อมแซมด้วยตนเอง
27ในอนาคต อยากทำงานที่มีประโยชน์ต่อสังคม
28ไม่อยากทำสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์กับตนเอง
29คิดว่าตนเองเชื่อในสัญชาตญาณและความรู้สึกมากกว่าเหตุผล
30เพื่อนๆมักจะมารวมตัวที่รอบตัวเรา
 • Step1
 • Step2
 • Step3
 • Step4
ใช่ใช่!ตรงเผง! ไม่ตรงเลยสักนิด... อืม-ม ไม่รู้สิ
31เชื่อว่าไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็จะมีกฎของมันอยู่
32มีความสามารถทำให้ผู้อื่นอารมณ์ดีหรือมีความสุขได้
33ไม่รู้สึกทรมานกับงานที่เรียบง่าย
34เคยดูละครหรือภาพยนตร์แล้วร้องไห้
35มักคิดถึงภาพรวมก่อนที่จะคิดถึงเรื่องของตนเอง
36แม้จะเป็นเรื่องที่คนอื่นบอก ก็ต้องยืนยันด้วยตนเองก่อนจึงจะเชื่อ
37ให้ความสำคัญกับบรรยากาศเวลาอยู่ในกลุ่มเพื่อน
38ไม่ว่าจะทำอะไร มักจะคิดถึงขั้นตอนก่อนเสมอ
39มักมีเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ที่อยากจะบอกให้ผู้อื่นรับรู้
40ไม่รู้สึกลำบากที่จะต้องเด่นกว่าผู้อื่น

ค้นหาสถาบันการศึกษา