Health Science | Musashigaoka College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Health Science | Musashigaoka College | JPSS, trang chuyên về thông tin du họ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Health Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Musashigaoka College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Health Science, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Saitama  / Tư lập

武蔵丘短期大学 | Musashigaoka College

  • Health Science

Health Science

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 355-0154
Địa chỉ liên hệ 111-1 Minamiyoshimi Yoshimimachi Hikigun Saitamaken
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Section
Điện thoại 0493-54-5101
Fax 0493-54-6756
Ghi chú .

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 21 tháng 08 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học