Miyazaki Sangyou Keiei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Miyazaki Sangyou Keiei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nh...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Miyazaki Sangyou Keiei University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Miyazaki Sangyou Keiei University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành lawhoặcNgành Business Administraion, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Miyazaki  / Tư lập

宮崎産業経営大学 | Miyazaki Sangyou Keiei University

Miyazaki Sangyou Keiei University Danh sách các ngành học

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học