International Liberal Arts | Miyazaki International College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

International Liberal Arts | Miyazaki International College | JPSS, trang chu...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > International Liberal Arts

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Miyazaki International College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành International Liberal Arts, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Miyazaki  / Tư lập

宮崎国際大学 | Miyazaki International College

  • International Liberal Arts

International Liberal Arts

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 889-1605
Địa chỉ liên hệ 1405 Kano, Kiyotake-cho, Miyazaki-shi, Miyazaki
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 0120-85-5931
Fax 0985-84-3396
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 20người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 10người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 8người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 39người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 44người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 10,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 100,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 680,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 260,000 Yên (Niên khóa 2022)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Other expense:
1. Supporter fee: 50,000 yen (Annually, divided into two parts, first and second)
2. You are required to pay 3,300 yen for the accident insurance for 4 years. (Pay in a lump at the time of admission).

Transfer students, international students will be separately charged after enrollment.
Khoa Comparative Culture
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thường xuyên
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students 1st Term
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 11 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 12 năm 2021 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 12 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 12 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 7 tháng 1 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 3 tháng 3 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, If you reside in outside of Japan and cannot come to Japan in order to take the examination, online interview with Skype or others is conducted.
Thi tiếng Anh Interview is conducted in Japanese and English.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Those who are eligible to enroll in this university are those whose status of residence is "College Student" (including those who are in the process of changing their status of residence to "College Student"), and who do not fall under the category of either government-sponsored international students or international students dispatched by foreign governments. In addition, as stipulated in Article 90 of the School Education Law and Article 150 of the Ordinance for Enforcement of the School Education Law, applicants must fall under one of the following categories.
(1) A person who has graduated from a high school or a secondary education school
(2) Those who have completed or are expected to complete 12 years of school education in the regular course (including those who have completed equivalent school education in a course other than the regular course) by March 31, 2012 (the last day of September 2022 for fall admission).
(3) Those who have completed 12 years of school education in a foreign country.
Those who have completed or are expected to complete 12 years or more of school education in a foreign country by March 31, 2022 (the last day of September for fall admission), or those who have been designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology as equivalent.
(4) Those who have completed a course at an educational institution recognized by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology as having a course equivalent to that of a high school.
(5) Persons designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
(6) Persons who have passed the high school equivalency examination according to the High School Graduation Level Certificate Examination Regulations (MEXT Ordinance No. 1, 2005) (including those who have passed the university entrance qualification examination according to the University Entrance Qualification Examination Regulations (MEXT Ordinance No. 13, 1951) before its abolition according to Article 2 of the Supplementary Provisions of the Regulations).
(7) Others who have reached 18 years of age and have been recognized by the university as having academic abilities equivalent or superior to those of a high school graduate.
(8) For countries that do not require 12 years to complete a secondary education course, those who have completed a course of preparatory education to enter a university in Japan designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students 2nd term
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 1 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 1 năm 2021
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 1 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 1 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 4 tháng 2 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 3 tháng 3 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, If you reside in outside of Japan and cannot come to Japan in order to take the examination, online interview with Skype or others is conducted.
Thi tiếng Anh Interview is conducted in Japanese and English.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Those who are eligible to enroll in this university are those whose status of residence is "College Student" (including those who are in the process of changing their status of residence to "College Student"), and who do not fall under the category of either government-sponsored international students or international students dispatched by foreign governments. In addition, as stipulated in Article 90 of the School Education Law and Article 150 of the Ordinance for Enforcement of the School Education Law, applicants must fall under one of the following categories.
(1) A person who has graduated from a high school or a secondary education school
(2) Those who have completed or are expected to complete 12 years of school education in the regular course (including those who have completed equivalent school education in a course other than the regular course) by March 31, 2012 (the last day of September 2022 for fall admission).
(3) Those who have completed 12 years of school education in a foreign country.
Those who have completed or are expected to complete 12 years or more of school education in a foreign country by March 31, 2022 (the last day of September for fall admission), or those who have been designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology as equivalent.
(4) Those who have completed a course at an educational institution recognized by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology as having a course equivalent to that of a high school.
(5) Persons designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
(6) Persons who have passed the high school equivalency examination according to the High School Graduation Level Certificate Examination Regulations (MEXT Ordinance No. 1, 2005) (including those who have passed the university entrance qualification examination according to the University Entrance Qualification Examination Regulations (MEXT Ordinance No. 13, 1951) before its abolition according to Article 2 of the Supplementary Provisions of the Regulations).
(7) Others who have reached 18 years of age and have been recognized by the university as having academic abilities equivalent or superior to those of a high school graduate.
(8) For countries that do not require 12 years to complete a secondary education course, those who have completed a course of preparatory education to enter a university in Japan designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students 3rd term
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 3 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 3 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 3 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 3 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 30 tháng 3 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 30 tháng 3 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, See Remarks.
Thi tiếng Anh Interview is conducted in Japanese and English.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Only those who have a valid "College Student" visa at the time of admission to the university can take the examination. If you reside in outside of Japan and cannot come to Japan in order to take the examination, online interview with Skype or others is conducted.

Those who can enter the University of Japan are eligible for “College Student” (including those who are in the process of changing “Certificate of residence” to “College Student”), and for either government-funded foreign students or foreign government dispatched students. We are person who does not correspond and shall correspond to one of following that we establish in Article 90 of School Education Act and Article 150 of School Education Act enforcement regulations.
1 Those who graduated from high school or secondary education school
2 Those who have completed 12 years of regular school education or who are expected to complete it by March 31, 2021. (the end of September 2020 for admission at autumn) Including those who have completed school education equivalent to regular school education.
3 Those who have completed 12 or more years of school education in a foreign country, or who are expected to complete it by March 31, 2021. (the end of September 2020 for admission at autumn) Person designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
4 Those who have completed the relevant course at a university education facility that the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology has identified as equivalent to a high school course
5 Designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology
6 Those who have passed the high school graduation degree qualification test according to the high school graduation degree qualification examination rule (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Ordinance No. 1 of 2005) (Including those who have passed the university entrance qualification test according to Ministry of Education Ordinance No. 13 of 1951)
7 Others Those who have reached the age of 18 and have at least the same academic ability as those who graduated from high school
8 For those countries that do not require 12 years until the completion of secondary school, those who have completed the preparatory education course to enter Japanese universities designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 10 năm 2021
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students, Autumn admission
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 6 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 6 năm 2021 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 6 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 7 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 7 năm 2021(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 17 tháng 8 năm 2021(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, If you reside in outside of Japan and cannot come to Japan in order to take the examination, online interview with Skype or others is conducted.
Thi tiếng Anh Interview is conducted in Japanese and English.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Those who are eligible to enroll in this university are those whose status of residence is "College Student" (including those who are in the process of changing their status of residence to "College Student"), and who do not fall under the category of either government-sponsored international students or international students dispatched by foreign governments. In addition, as stipulated in Article 90 of the School Education Law and Article 150 of the Ordinance for Enforcement of the School Education Law, applicants must fall under one of the following categories.
(1) A person who has graduated from a high school or a secondary education school
(2) Those who have completed or are expected to complete 12 years of school education in the regular course (including those who have completed equivalent school education in a course other than the regular course) by March 31, 2012 (the last day of September 2022 for fall admission).
(3) Those who have completed 12 years of school education in a foreign country.
Those who have completed or are expected to complete 12 years or more of school education in a foreign country by March 31, 2022 (the last day of September for fall admission), or those who have been designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology as equivalent.
(4) Those who have completed a course at an educational institution recognized by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology as having a course equivalent to that of a high school.
(5) Persons designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
(6) Persons who have passed the high school equivalency examination according to the High School Graduation Level Certificate Examination Regulations (MEXT Ordinance No. 1, 2005) (including those who have passed the university entrance qualification examination according to the University Entrance Qualification Examination Regulations (MEXT Ordinance No. 13, 1951) before its abolition according to Article 2 of the Supplementary Provisions of the Regulations).
(7) Others who have reached 18 years of age and have been recognized by the university as having academic abilities equivalent or superior to those of a high school graduate.
(8) For countries that do not require 12 years to complete a secondary education course, those who have completed a course of preparatory education to enter a university in Japan designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 03 tháng 09 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học