International Liberal Arts | Miyazaki International University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

International Liberal Arts | Miyazaki International University | JPSS, trang ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > International Liberal Arts

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Miyazaki International University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành International Liberal Arts, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Miyazaki  / Tư lập

宮崎国際大学 | Miyazaki International University

  • International Liberal Arts

International Liberal Arts

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 889-1605
Địa chỉ liên hệ 1405 Kano, Kiyotake-cho, Miyazaki-shi, Miyazaki
Bộ phận liên hệ Admission and PR Office
Điện thoại 0120-85-5931
Fax 0985-84-3396
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 20người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 16người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 14người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 36người (Niên khóa 2023)
Số du học sinh tư phí của trường 36người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 10,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 100,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 680,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 260,000 Yên (Niên khóa 2023)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Other expense:
1. Supporter fee: 50,000 yen (Annually, divided into two parts, first and second)
2. You are required to pay 3,300 yen for accident insurance for 4 years. (Pay in a lump at the time of admission).
3. International students are exempted from paying tuition fees for the first year by 20% compared to the normal rate under the International Student Scholarship Scheme. In order to continue receiving this tuition fee waiver, you must fulfil the requirements for grades and credits earned each time you progress to the next level.

Transfer students, international students will be separately charged after enrollment.
Khoa Comparative Culture
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thường xuyên
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students 1st Term
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 12 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 12 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 12 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 5 tháng 1 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 26 tháng 1 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, If you reside in outside of Japan and cannot come to Japan in order to take the examination, online interview with Skype or others is conducted.
Thi tiếng Anh Interview is conducted in Japanese and English.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Those who are eligible to enroll in this university are those whose status of residence is "College Student" (including those who are in the process of changing their status of residence to "College Student"), and who do not fall under the category of either government-sponsored international students or international students dispatched by foreign governments. In addition, as stipulated in Article 90 of the School Education Law and Article 150 of the Ordinance for Enforcement of the School Education Law, applicants must fall under one of the following categories.
(1) A person who has graduated from a high school or a secondary education school
(2) Those who have completed or are expected to complete 12 years of school education in the regular course (including those who have completed equivalent school education in a course other than the regular course) by March 31, 2024 (the last day of September 2023 for fall admission).
(3) Those who have completed 12 years of school education in a foreign country.
Those who have completed or are expected to complete 12 years or more of school education in a foreign country by March 31, 2024 (the last day of September 2023 for fall admission), or those who have been designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology as equivalent.
(4) Those who have completed a course at an educational institution recognized by the Minister of Education, Culture, Sports, Science, and Technology as having a course equivalent to that of a high school.
(5) Persons designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
(6) Persons who have passed the high school equivalency examination according to the High School Graduation Level Certificate Examination Regulations (MEXT Ordinance No. 1, 2005) (including those who have passed the university entrance qualification examination according to the University Entrance Qualification Examination Regulations (MEXT Ordinance No. 13, 1951) before its abolition according to Article 2 of the Supplementary Provisions of the Regulations).
(7) Others who have reached 18 years of age and have been recognized by the university as having academic abilities equivalent or superior to those of a high school graduate.
(8) For countries that do not require 12 years to complete a secondary education course, those who have completed a course of preparatory education to enter a university in Japan designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science, and Technology.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students 2nd term
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 1 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 1 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 1 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 2 tháng 2 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 16 tháng 2 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, If you reside in outside of Japan and cannot come to Japan in order to take the examination, online interview with Skype or others is conducted.
Thi tiếng Anh Interview is conducted in Japanese and English.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Those who are eligible to enroll in this university are those whose status of residence is "College Student" (including those who are in the process of changing their status of residence to "College Student"), and who do not fall under the category of either government-sponsored international students or international students dispatched by foreign governments. In addition, as stipulated in Article 90 of the School Education Law and Article 150 of the Ordinance for Enforcement of the School Education Law, applicants must fall under one of the following categories.
(1) A person who has graduated from a high school or a secondary education school
(2) Those who have completed or are expected to complete 12 years of school education in the regular course (including those who have completed equivalent school education in a course other than the regular course) by March 31, 2024 (the last day of September 2023 for fall admission).
(3) Those who have completed 12 years of school education in a foreign country.
Those who have completed or are expected to complete 12 years or more of school education in a foreign country by March 31, 2024 (the last day of September 2023 for fall admission), or those who have been designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology as equivalent.
(4) Those who have completed a course at an educational institution recognized by the Minister of Education, Culture, Sports, Science, and Technology as having a course equivalent to that of a high school.
(5) Persons designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
(6) Persons who have passed the high school equivalency examination according to the High School Graduation Level Certificate Examination Regulations (MEXT Ordinance No. 1, 2005) (including those who have passed the university entrance qualification examination according to the University Entrance Qualification Examination Regulations (MEXT Ordinance No. 13, 1951) before its abolition according to Article 2 of the Supplementary Provisions of the Regulations).
(7) Others who have reached 18 years of age and have been recognized by the university as having academic abilities equivalent or superior to those of a high school graduate.
(8) For countries that do not require 12 years to complete a secondary education course, those who have completed a course of preparatory education to enter a university in Japan designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science, and Technology.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students 3rd term
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 3 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 3 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 3 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 3 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 28 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, See Remarks.
Thi tiếng Anh Interview is conducted in Japanese and English.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Only those who have a valid "College Student" visa at the time of admission to the university can take the examination. If you reside in outside of Japan and cannot come to Japan in order to take the examination, online interview with Skype or others is conducted.

Those who are eligible to enroll in this university are those whose status of residence is "College Student" (including those who are in the process of changing their status of residence to "College Student"), and who do not fall under the category of either government-sponsored international students or international students dispatched by foreign governments. In addition, as stipulated in Article 90 of the School Education Law and Article 150 of the Ordinance for Enforcement of the School Education Law, applicants must fall under one of the following categories.
(1) A person who has graduated from a high school or a secondary education school
(2) Those who have completed or are expected to complete 12 years of school education in the regular course (including those who have completed equivalent school education in a course other than the regular course) by March 31, 2023 (the last day of September 2022 for fall admission).
(3) Those who have completed 12 years of school education in a foreign country.
Those who have completed or are expected to complete 12 years or more of school education in a foreign country by March 31, 2023 (the last day of September 2022 for fall admission), or those who have been designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology as equivalent.
(4) Those who have completed a course at an educational institution recognized by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology as having a course equivalent to that of a high school.
(5) Persons designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
(6) Persons who have passed the high school equivalency examination according to the High School Graduation Level Certificate Examination Regulations (MEXT Ordinance No. 1, 2005) (including those who have passed the university entrance qualification examination according to the University Entrance Qualification Examination Regulations (MEXT Ordinance No. 13, 1951) before its abolition according to Article 2 of the Supplementary Provisions of the Regulations).
(7) Others who have reached 18 years of age and have been recognized by the university as having academic abilities equivalent or superior to those of a high school graduate.
(8) For countries that do not require 12 years to complete a secondary education course, those who have completed a course of preparatory education to enter a university in Japan designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 10 năm 2023
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students, Autumn admission
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 6 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 6 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 6 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 7 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 7 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 28 tháng 7 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, If you reside in outside of Japan and cannot come to Japan in order to take the examination, online interview with Skype or others is conducted.
Thi tiếng Anh Interview is conducted in Japanese and English.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Those who are eligible to enroll in this university are those whose status of residence is "College Student" (including those who are in the process of changing their status of residence to "College Student"), and who do not fall under the category of either government-sponsored international students or international students dispatched by foreign governments. In addition, as stipulated in Article 90 of the School Education Law and Article 150 of the Ordinance for Enforcement of the School Education Law, applicants must fall under one of the following categories.
(1) A person who has graduated from a high school or a secondary education school
(2) Those who have completed or are expected to complete 12 years of school education in the regular course (including those who have completed equivalent school education in a course other than the regular course) by March 31, 2024 (the last day of September 2023 for fall admission).
(3) Those who have completed 12 years of school education in a foreign country.
Those who have completed or are expected to complete 12 years or more of school education in a foreign country by March 31, 2024 (the last day of September 2023 for fall admission), or those who have been designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology as equivalent.
(4) Those who have completed a course at an educational institution recognized by the Minister of Education, Culture, Sports, Science, and Technology as having a course equivalent to that of a high school.
(5) Persons designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
(6) Persons who have passed the high school equivalency examination according to the High School Graduation Level Certificate Examination Regulations (MEXT Ordinance No. 1, 2005) (including those who have passed the university entrance qualification examination according to the University Entrance Qualification Examination Regulations (MEXT Ordinance No. 13, 1951) before its abolition according to Article 2 of the Supplementary Provisions of the Regulations).
(7) Others who have reached 18 years of age and have been recognized by the university as having academic abilities equivalent or superior to those of a high school graduate.
(8) For countries that do not require 12 years to complete a secondary education course, those who have completed a course of preparatory education to enter a university in Japan designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science, and Technology.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 10 tháng 07 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học