International Liberal Arts | Miyazaki International College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

International Liberal Arts | Miyazaki International College | JPSS, trang chu...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > International Liberal Arts

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Miyazaki International College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành International Liberal Arts, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Miyazaki  / Tư lập

宮崎国際大学 | Miyazaki International College

  • International Liberal Arts

International Liberal Arts

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 889-1605
Địa chỉ liên hệ 1405 Kano, Kiyotake-cho, Miyazaki-shi, Miyazaki
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 0120-85-5931
Fax 0985-84-3396
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 20người (Niên khóa 2021)
Số người thi tuyển 23người (Niên khóa 2020)
Số người trúng tuyển 16người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 30người (Niên khóa 2019)
Số du học sinh tư phí của trường 42người (Niên khóa 2019)
Tiền đăng ký dự thi 10,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền nhập học 100,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền học phí / năm 680,000 Yên (Niên khóa 2020)
Các khoản chi phí khác 250,000 Yên (Niên khóa 2020)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Other expense:
1. Supporter fee: 50,000 yen (Annually, divided into two parts, first and second)
2. You are required to pay 3,300 yen for the accident insurance for 4 years. (Pay in a lump at the time of admission).

Transfer students, international students will be separately charged after enrollment.
Khoa Comparative Culture
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students 1st Term
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 11 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 12 năm 2020 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 12 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 12 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 8 tháng 1 năm 2021(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 4 tháng 3 năm 2021(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, If you reside in outside of Japan and cannot come to Japan in order to take the examination, online interview with Skype or others is conducted.
Thi tiếng Anh Interview is conducted in Japanese and English.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Those who can enter the University of Japan are eligible for “College Student” (including those who are in the process of changing “Certificate of residence” to “College Student”), and for either government-funded foreign students or foreign government dispatched students. We are person who does not correspond and shall correspond to one of following that we establish in Article 90 of School Education Act and Article 150 of School Education Act enforcement regulations.
1 Those who graduated from high school or secondary education school
2 Those who have completed 12 years of regular school education or who are expected to complete it by March 31, 2021. (the end of September 2020 for admission at autumn) Including those who have completed school education equivalent to regular school education.
3 Those who have completed 12 or more years of school education in a foreign country, or who are expected to complete it by March 31, 2021. (the end of September 2020 for admission at autumn) Person designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
4 Those who have completed the relevant course at a university education facility that the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology has identified as equivalent to a high school course
5 Designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology
6 Those who have passed the high school graduation degree qualification test according to the high school graduation degree qualification examination rule (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Ordinance No. 1 of 2005) (Including those who have passed the university entrance qualification test according to Ministry of Education Ordinance No. 13 of 1951)
7 Others Those who have reached the age of 18 and have at least the same academic ability as those who graduated from high school
8 For those countries that do not require 12 years until the completion of secondary school, those who have completed the preparatory education course to enter Japanese universities designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students 2nd term
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 1 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 1 năm 2021
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 1 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 1 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 5 tháng 2 năm 2021(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 4 tháng 3 năm 2021(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, If you reside in outside of Japan and cannot come to Japan in order to take the examination, online interview with Skype or others is conducted.
Thi tiếng Anh Interview is conducted in Japanese and English.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Those who can enter the University of Japan are eligible for “College Student” (including those who are in the process of changing “Certificate of residence” to “College Student”), and for either government-funded foreign students or foreign government dispatched students. We are person who does not correspond and shall correspond to one of following that we establish in Article 90 of School Education Act and Article 150 of School Education Act enforcement regulations.
1 Those who graduated from high school or secondary education school
2 Those who have completed 12 years of regular school education or who are expected to complete it by March 31, 2021. (the end of September 2020 for admission at autumn) Including those who have completed school education equivalent to regular school education.
3 Those who have completed 12 or more years of school education in a foreign country, or who are expected to complete it by March 31, 2021. (the end of September 2020 for admission at autumn) Person designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
4 Those who have completed the relevant course at a university education facility that the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology has identified as equivalent to a high school course
5 Designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology
6 Those who have passed the high school graduation degree qualification test according to the high school graduation degree qualification examination rule (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Ordinance No. 1 of 2005) (Including those who have passed the university entrance qualification test according to Ministry of Education Ordinance No. 13 of 1951)
7 Others Those who have reached the age of 18 and have at least the same academic ability as those who graduated from high school
8 For those countries that do not require 12 years until the completion of secondary school, those who have completed the preparatory education course to enter Japanese universities designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students 3rd term
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 3 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 3 năm 2021
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 3 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 3 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 30 tháng 3 năm 2021(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 30 tháng 3 năm 2021(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, If you reside in outside of Japan and cannot come to Japan in order to take the examination, online interview with Skype or others is conducted.
Thi tiếng Anh Interview is conducted in Japanese and English.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Those who can enter the University of Japan are eligible for “College Student” (including those who are in the process of changing “Certificate of residence” to “College Student”), and for either government-funded foreign students or foreign government dispatched students. We are person who does not correspond and shall correspond to one of following that we establish in Article 90 of School Education Act and Article 150 of School Education Act enforcement regulations.
1 Those who graduated from high school or secondary education school
2 Those who have completed 12 years of regular school education or who are expected to complete it by March 31, 2021. (the end of September 2020 for admission at autumn) Including those who have completed school education equivalent to regular school education.
3 Those who have completed 12 or more years of school education in a foreign country, or who are expected to complete it by March 31, 2021. (the end of September 2020 for admission at autumn) Person designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
4 Those who have completed the relevant course at a university education facility that the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology has identified as equivalent to a high school course
5 Designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology
6 Those who have passed the high school graduation degree qualification test according to the high school graduation degree qualification examination rule (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Ordinance No. 1 of 2005) (Including those who have passed the university entrance qualification test according to Ministry of Education Ordinance No. 13 of 1951)
7 Others Those who have reached the age of 18 and have at least the same academic ability as those who graduated from high school
8 For those countries that do not require 12 years until the completion of secondary school, those who have completed the preparatory education course to enter Japanese universities designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 10 năm 2020
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students, Autumn admission
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 6 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 6 năm 2020
Ngày thi tuyển Ngày 27 tháng 6 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 7 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 17 tháng 7 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 19 tháng 8 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, If you reside in outside of Japan and cannot come to Japan in order to take the examination, online interview with Skype or others is conducted.
Thi tiếng Anh Interview is conducted in Japanese and English.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Those who can enter the University of Japan are eligible for “College Student” (including those who are in the process of changing “Certificate of residence” to “College Student”), and for either government-funded foreign students or foreign government dispatched students. We are person who does not correspond and shall correspond to one of following that we establish in Article 90 of School Education Act and Article 150 of School Education Act enforcement regulations.
1 Those who graduated from high school or secondary education school
2 Those who have completed 12 years of regular school education or who are expected to complete it by March 31, 2021. (the end of September 2020 for admission at autumn) Including those who have completed school education equivalent to regular school education.
3 Those who have completed 12 or more years of school education in a foreign country, or who are expected to complete it by March 31, 2021. (the end of September 2020 for admission at autumn) Person designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
4 Those who have completed the relevant course at a university education facility that the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology has identified as equivalent to a high school course
5 Designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology
6 Those who have passed the high school graduation degree qualification test according to the high school graduation degree qualification examination rule (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Ordinance No. 1 of 2005) (Including those who have passed the university entrance qualification test according to Ministry of Education Ordinance No. 13 of 1951)
7 Others Those who have reached the age of 18 and have at least the same academic ability as those who graduated from high school
8 For those countries that do not require 12 years until the completion of secondary school, those who have completed the preparatory education course to enter Japanese universities designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 09 tháng 06 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học