Okayama Shoka University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Okayama Shoka University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Okayama Shoka University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Okayama Shoka University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Business AdministrationhoặcNgành LawhoặcNgành Economics, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Okayama  / Tư lập

岡山商科大学 | Okayama Shoka University

Okayama Shoka University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 9người (Niên khóa 2021) 15,000 Yên (Niên khóa 2022) 100,000 Yên (Niên khóa 2022) 518,000 Yên (Niên khóa 2022) 2-10-1 Tsushimakyo-machi, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama
  Khoa
  • Business Administration
  • Business and Commerce
 • Law
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 15,000 Yên (Niên khóa 2021) 100,000 Yên (Niên khóa 2021) 518,000 Yên (Niên khóa 2021) 2-10-1 Tsushimakyo-machi, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama
  Khoa
  • Law
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 13người (Niên khóa 2021) 15,000 Yên (Niên khóa 2022) 100,000 Yên (Niên khóa 2022) 518,000 Yên (Niên khóa 2022) 2-10-1 Tsushimakyo-machi, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama
  Khoa
  • Economics

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học