Setsunan University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Setsunan University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Setsunan University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Setsunan University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EngineeringhoặcNgành Foreign LanguageshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Pharmaceutical ScienceshoặcNgành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành Nursing, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Osaka  / Tư lập

摂南大学 | Setsunan University

Setsunan University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2018) 4người (Niên khóa 2017) 35,000 Yên (Niên khóa 2018) 250,000 Yên (Niên khóa 2018) 1,260,000 Yên (Niên khóa 2018) 17-8 Ikedanaka-machi, Neyagawa-shi, Osaka
  Khoa
  • Life Science
  • Living and Environmental Design
  • Architecture
  • Civil Engineering
  • Mechanical Engineering
  • Electrical Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2018) 0người (Niên khóa 2017) 35,000 Yên (Niên khóa 2018) 250,000 Yên (Niên khóa 2018) 960,000 Yên (Niên khóa 2018) 17-8 Ikedanaka-machi, Neyagawa-shi, Osaka
  Khoa
  • Foreign Languages
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2018) 1người (Niên khóa 2017) 35,000 Yên (Niên khóa 2016) 250,000 Yên (Niên khóa 2016) 900,000 Yên (Niên khóa 2016) 17-8 Ikedanaka-machi, Neyagawa-shi, Osaka
  Khoa
  • Business Administration
  • Business Administration and Information
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2018) 0người (Niên khóa 2017) 35,000 Yên (Niên khóa 2018) 450,000 Yên (Niên khóa 2018) 1,720,000 Yên (Niên khóa 2018) 17-8 Ikedanaka-machi, Neyagawa-shi, Osaka
  Khoa
  • Pharmaceutical Sciences
 • Law
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2018) 0người (Niên khóa 2017) 35,000 Yên (Niên khóa 2018) 250,000 Yên (Niên khóa 2018) 870,000 Yên (Niên khóa 2018) 17-8 Ikedanaka-machi, Neyagawa-shi, Osaka
  Khoa
  • Law
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2018) 1người (Niên khóa 2017) 35,000 Yên (Niên khóa 2018) 250,000 Yên (Niên khóa 2018) 900,000 Yên (Niên khóa 2018) 17-8 Ikedanaka-machi, Neyagawa-shi, Osaka
  Khoa
  • Economics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2018) 0người (Niên khóa 2017) 35,000 Yên (Niên khóa 2018) 250,000 Yên (Niên khóa 2018) 1,510,000 Yên (Niên khóa 2018) 17-8 Ikedanaka-machi, Neyagawa-shi, Osaka
  Khoa
  • Nursing

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học