Setsunan University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Setsunan University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Setsunan University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Setsunan University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Faculty of Science and EngineeringhoặcNgành Faculty of International StudieshoặcNgành Faculty of Business AdministrationhoặcNgành Faculty of Pharmaceutical ScienceshoặcNgành Faculty of LawhoặcNgành Faculty of EconomicshoặcNgành Faculty of NursinghoặcNgành Faculty of Agriculture hoặcNgành Faculty of Contemporary Social Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Osaka  / Tư lập

摂南大学 | Setsunan University

Setsunan University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 9người (Niên khóa 2023) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 250,000 Yên (Niên khóa 2023) 129,000 Yên (Niên khóa 2023) 17-8 Ikedanaka-machi, Neyagawa-shi, Osaka
  Khoa
  • Department of Life Science
  • Department of Living and Environmental Design
  • Department of Architecture
  • Department of Civil and Environmental Engineering
  • Department of Mechanical Engineering
  • Department of Electrical and Electronic Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 1người (Niên khóa 2023) 30,000 Yên (Niên khóa 2024) 250,000 Yên (Niên khóa 2024) 980,000 Yên (Niên khóa 2024) 17-8 Ikedanaka-machi, Neyagawa-shi, Osaka
  Khoa
  • Faculty of International Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 2người (Niên khóa 2023) 30,000 Yên (Niên khóa 2024) 250,000 Yên (Niên khóa 2024) 920,000 Yên (Niên khóa 2024) 17-8 Ikedanaka-machi, Neyagawa-shi, Osaka
  Khoa
  • Faculty of Business Administration
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 4người (Niên khóa 2023) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 450,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,760,000 Yên (Niên khóa 2023) 17-8 Ikedanaka-machi, Neyagawa-shi, Osaka
  Khoa
  • Faculty of Pharmaceutical Sciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 1người (Niên khóa 2023) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 250,000 Yên (Niên khóa 2023) 900,000 Yên (Niên khóa 2023) 17-8 Ikedanaka-machi, Neyagawa-shi, Osaka
  Khoa
  • Faculty of Law
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 7người (Niên khóa 2023) 30,000 Yên (Niên khóa 2024) 250,000 Yên (Niên khóa 2024) 920,000 Yên (Niên khóa 2024) 17-8 Ikedanaka-machi, Neyagawa-shi, Osaka
  Khoa
  • Faculty of Economics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 0người (Niên khóa 2023) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 250,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,550,000 Yên (Niên khóa 2023) 17-8 Ikedanaka-machi, Neyagawa-shi, Osaka
  Khoa
  • Nursing
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 5người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 250,000 Yên (Niên khóa 2023) 17-8 Ikedanaka-machi, Neyagawa-shi, Osaka
  Khoa
  • Agricultural Science and Technology
  • Applied Biological Sciences
  • Food Science and Human Nutrition
  • Agri-Food Business
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 30,000 Yên (Niên khóa 2024) 250,000 Yên (Niên khóa 2024) 945,000 Yên (Niên khóa 2024) 17-8 Ikedanaka-machi, Neyagawa-shi, Osaka
  Khoa
  • Faculty of Contemporary Social Studies

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học