Business Administration and Economics | Osaka International University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Business Administration and Economics | Osaka International University | JPSS...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Business Administration and Economics

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Osaka International University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Human ScienceshoặcNgành Business Administration and EconomicshoặcNgành International Liberal Arts, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Osaka  / Tư lập

大阪国際大学 | Osaka International University

Business Administration and Economics

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 570-8555
Địa chỉ liên hệ 6-21-57 Touda-cho, Morigushi-shi, Osaka
Bộ phận liên hệ International Exchange Office
Điện thoại 06-6907-4306
Fax 06-6907-4324
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 8người (Niên khóa 2019)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền nhập học 280,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền học phí / năm 553,000 Yên (Niên khóa 2018)
Các khoản chi phí khác 290,000 Yên (Niên khóa 2018)
Ghi chú Details are subject to change.

30% of Tuition may be reduced for international students with valid College Student visa
790,000 yen is the regular tuition.
553,000 yen is the reduced tuition.
Khoa Business Administration, Economics
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ For International Student (1st)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 11 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 11 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 11 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 7 tháng 12 năm 2018(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 11 tháng 1 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú You can apply from abroad only for the 1st term.
Only at the 1st term, results of EJU or N1, N2 of JLPT are not required, and you must take written examination of Japanese at the university.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ For International Students (2nd)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 1 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 1 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 1 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 2 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 8 tháng 2 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 22 tháng 2 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2017
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú You cannot apply from abroad for the 2nd term.
You are required to submit the result of Japanese at EJU or N1, N2 of JLPT.
The written examination of Japanese at the university is not conducted.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ For International Students (3rd)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 2 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 2 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 2 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 2 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 1 tháng 3 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 8 tháng 3 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Select "Written exam at the university & Interview" or "Submitting of results & Interview".
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2017
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú You cannot apply from abroad for the 3rd term.
Select "Written exam at the university & Interview" or "Submitting of results & Interview"
In case of "Submitting of results", you are required to submit the results of Japanese at EJU or N1, N2 of JLPT.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 18 tháng 06 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học