Osaka International University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Osaka International University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Osaka International University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Osaka International University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Human ScienceshoặcNgành Business Administration and EconomicshoặcNgành International Liberal Arts, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Osaka  / Tư lập

大阪国際大学 | Osaka International University

Osaka International University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 1người (Niên khóa 2023) 30,000 Yên (Niên khóa 2024) 280,000 Yên (Niên khóa 2024) 581,000 Yên (Niên khóa 2024) 6-21-57 Touda-cho, Moriguchi-shi, Osaka
  Khoa
  • Psychology and Communication
  • Human Health Science
  • Sports Management
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 9người (Niên khóa 2024) 8người (Niên khóa 2023) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 280,000 Yên (Niên khóa 2023) 581,000 Yên (Niên khóa 2023) 6-21-57 Touda-cho, Morigushi-shi, Osaka
  Khoa
  • Business Administration
  • Economics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 16người (Niên khóa 2024) 9người (Niên khóa 2023) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 280,000 Yên (Niên khóa 2023) 581,000 Yên (Niên khóa 2023) 6-21-57 Touda-cho, Morigushi-shi, Osaka
  Khoa
  • International Communication
  • International Tourism

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học