International Liberal Arts | Osaka International University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

International Liberal Arts | Osaka International University | JPSS, trang chu...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > International Liberal Arts

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Osaka International University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Human ScienceshoặcNgành Business Administration and EconomicshoặcNgành International Liberal Arts, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Osaka  / Tư lập

大阪国際大学 | Osaka International University

International Liberal Arts

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 570-0014
Địa chỉ liên hệ 6-21-57 Touda-cho, Morigushi-shi, Osaka
Bộ phận liên hệ International Exchange Office
Điện thoại 06-6907-4306
Fax 06-6907-4324
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 16người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 12người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 8người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 23người (Niên khóa 2022)
Số du học sinh tư phí của trường 23người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 280,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 581,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 343,000 Yên (Niên khóa 2022)
Ghi chú 830,000 yen is the regular tuition. 30% of Tuition may be reduced for international students with valid College Student visa. After refunding, the tuition fee would be 581,000 yen.
Khoa International Communication, International Tourism
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ International Students Term 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 10 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 11 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 11 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 9 tháng 12 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 16 tháng 12 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú You can apply from outside of Japan only for the 1st term.
Only at the 1st term, results of EJU and JLPT are not required, and you must take written examination of Japanese at the university.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ International Students Term 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 2 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 2 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 24 tháng 2 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 10 tháng 3 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2021
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú You cannot apply from outside of Japan for the 2nd term.
You are required to submit the result of Japanese at EJU or N2 (or N1) of JLPT.
The written examination in Japanese at the university is not conducted.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ International Students Term 3
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 2 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 2 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 3 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 3 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 3 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 16 tháng 3 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2021
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú You cannot apply from outside of Japan for the 3rd term.
You are required to submit the result of Japanese at EJU or N2 (or N1) of JLPT.
The written examination in Japanese at the university is not conducted.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 22 tháng 07 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học