International Studies | Tenri University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

International Studies | Tenri University | JPSS, trang chuyên về thông tin du...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > International Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tenri University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành International StudieshoặcNgành Budo and Sport StudieshoặcNgành Health CarehoặcNgành Human Studies and Letters, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Nara  / Tư lập

天理大学 | Tenri University

International Studies

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 632-8510
Địa chỉ liên hệ 1050 Somanouchi-cho, Tenri-shi, Nara
Bộ phận liên hệ Admissions Section
Điện thoại 0743-62-2164
Fax 0743-63-7368
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 40người (Niên khóa 2024)
Số người thi tuyển 13người (Niên khóa 2023)
Số người trúng tuyển 13người (Niên khóa 2023)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 88người (Niên khóa 2023)
Số du học sinh tư phí của trường 92người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 100,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 760,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 288,000 Yên (Niên khóa 2023)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Có thể được
Ghi chú Delay of payment is not allowed. In the case of a withdrawal from enrollment, the spring semester payment already made will be refunded if the application is submitted by the designated date. Tuition fees will be reduced by 30% after screening.
Khoa Japanese Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Selection for Japanese studies students [Residents in Japan] (1st term)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 10 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 11 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 12 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 25 tháng 1 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú The number of applicants for Selection for Japanese studies students [Residents in Japan] (1st term) is 15.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Selection for Japanese studies students [Residents in Japan] (2nd term)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 1 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 2 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 5 tháng 3 năm 2024
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Ghi chú The number of applicants for Selection for Japanese studies students [Residents in Japan] (2nd term) is 12.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Selection for Japanese studies students [Residents in Japan] (3rd term)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 2 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 2 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 3 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 3 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 22 tháng 3 năm 2024
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Ghi chú The number of applicants for Selection for Japanese studies students [Residents in Japan] (3rd term) is 5.
Khoa Japanese Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Selection of Japanese Studies Course Students (Residents outside of Japan) (1st intake)
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 12 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 25 tháng 1 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú The number of applicants for Selection for Japanese studies students [Residents outside of Japan] is 4.
Khoa Korean Studies, Chinese Studies, British and American Studies, Foreign Languages, International Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ International Students Selection
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 1 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 2 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú There are a few recruiting applicants for the International Students Selection.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 30 tháng 06 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học