Suzuka University of Medical Science | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Suzuka University of Medical Science | JPSS, trang chuyên về thông tin du học...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Suzuka University of Medical Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Suzuka University of Medical Science, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Pharmaceutical ScienceshoặcNgành Health SciencehoặcNgành Medical EngineeringhoặcNgành Nursing, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Mie  / Tư lập

鈴鹿医療科学大学 | Suzuka University of Medical Science

Suzuka University of Medical Science Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 32,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,860,000 Yên (Niên khóa 2022) 1001-1 Kishioka-cho, Suzuka-shi, Mie
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 32,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 1001-1 Kishioka-cho, Suzuka-shi, Mie
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 32,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 1001-1 Kishioka-cho, Suzuka-shi, Mie
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 32,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,500,000 Yên (Niên khóa 2023) 1001-1 Kishioka-cho, Suzuka-shi, Mie

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học