Aichi Toho University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Aichi Toho University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Aichi Toho University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Aichi Toho University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Business AdministrationhoặcNgành Human HealthhoặcNgành Education, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Aichi  / Tư lập

愛知東邦大学 | Aichi Toho University

Aichi Toho University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2018) 5người (Niên khóa 2017) 30,000 Yên (Niên khóa 2017) 280,000 Yên (Niên khóa 2017) 650,000 Yên (Niên khóa 2017) 3-11 Heiwagaoka, Meito-ku, Nagoya-shi, Aichi
  Khoa
  • Community Business, International Business
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2018) 0người (Niên khóa 2017) 30,000 Yên (Niên khóa 2017) 280,000 Yên (Niên khóa 2017) 700,000 Yên (Niên khóa 2017) 3-11 Heiwagaoka, Meito-ku, Nagoya-shi, Aichi
  Khoa
  • Human Health
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2018) 0người (Niên khóa 2017) 30,000 Yên (Niên khóa 2017) 280,000 Yên (Niên khóa 2017) 700,000 Yên (Niên khóa 2017) 3-11 Heiwagaoka, Meito-ku, Nagoya-shi, Aichi
  Khoa
  • Education

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học