Chubu University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Chubu University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Chubu University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Chubu University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EngineeringhoặcNgành Business Administration and Information SciencehoặcNgành International StudieshoặcNgành HumanitieshoặcNgành Bioscience and BiotechnologyhoặcNgành Life and Health Sciences hoặcNgành Contemporary Education, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Aichi  / Tư lập

中部大学 | Chubu University

Chubu University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 5người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 280,000 Yên (Niên khóa 2021) 930,000 Yên (Niên khóa 2021) 1200 Matsumoto-cho, Kasugai-shi, Aichi
  Khoa
  • Mechanical Engineering
  • Civil Engineering
  • Architecture
  • Applied Chemistry
  • Computer Science
  • Robotic Science and Technology
  • Electrical and Electronic Engineering
  • Astronautics and Aeronautics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 1người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 280,000 Yên (Niên khóa 2020) 730,000 Yên (Niên khóa 2020) 1200 Matsumoto-cho, Kasugai-shi, Aichi
  Khoa
  • Management Synthesis
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 1người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 280,000 Yên (Niên khóa 2020) 770,000 Yên (Niên khóa 2020) 1200 Matsumoto-cho, Kasugai-shi, Aichi
  Khoa
  • International Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 3người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 280,000 Yên (Niên khóa 2020) 770,000 Yên (Niên khóa 2020) 1200 Matsumoto-cho, Kasugai-shi, Aichi
  Khoa
  • Japanese Language and Culture
  • English Language and Culture
  • Communications
  • Psychology
  • History and Geography
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 0người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 280,000 Yên (Niên khóa 2020) 930,000 Yên (Niên khóa 2020) 1200 Matsumoto-cho, Kasugai-shi, Aichi
  Khoa
  • Biological Chemistry
  • Environmental Biology
  • Food and Nutritional Sciences
  • Health and Nutritional Sciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 1người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 280,000 Yên (Niên khóa 2020) 990,000 Yên (Niên khóa 2020) 1200 Matsumoto-chi, Kasugai-shi, Aichi
  Khoa
  • Biomedical Sciences
  • Nursing
  • Physical Therapy
  • Occupational Therapy
  • Clinical Engineering
  • Lifelong Sports for Health
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 1người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 280,000 Yên (Niên khóa 2020) 720,000 Yên (Niên khóa 2020) 1200 Matsumoto-cho, Kasugai-shi, Aichi
  Khoa
  • Early Childhood Education
  • Contemporary Education (Specialization in Contemporary Education)
  • Contemporary Education (Specialization in Secondary Education of Japanese Language and Mathematics)

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học