Seirei Christopher University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Seirei Christopher University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Seirei Christopher University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Seirei Christopher University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành NursinghoặcNgành Social WorkhoặcNgành Rehabilitation Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Shizuoka  / Tư lập

聖隷クリストファー大学 | Seirei Christopher University

Seirei Christopher University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,589,000 Yên (Niên khóa 2022) 3453 Mikatabara-cho, Kita-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka
  Khoa
  • Nursing
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,080,000 Yên (Niên khóa 2022) 3453 Mikatabara-cho, Kita-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka
  Khoa
  • Social Work
  • Children Educational Welfare
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,500,000 Yên (Niên khóa 2022) 3453 Mikatabara-cho, Kita-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka
  Khoa
  • Physical Therapist
  • Occupational Therapist
  • Speech-Language-Hearing Therapist

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học