Niigata Sangyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Niigata Sangyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Niigata Sangyo University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Niigata Sangyo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Economics, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Niigata  / Tư lập

新潟産業大学 | Niigata Sangyo University

Niigata Sangyo University Danh sách các ngành học

  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
    Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 20người (Niên khóa 2023) 12người (Niên khóa 2022) 15,000 Yên (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 370,000 Yên (Niên khóa 2022) 4730 Karuigawa, Kashiwazaki-shi, Niigata
    Khoa
    • Economics & Management
    • Cultural Economics

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học