Economics & Management | Nagaoka University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Economics & Management | Nagaoka University | JPSS, trang chuyên về thông...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Economics & Management

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nagaoka University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Economics & Management, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Niigata  / Tư lập

長岡大学 | Nagaoka University

  • Economics & Management

Economics & Management

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 940-0828
Địa chỉ liên hệ 80-8 Oyama-cho, Nagaoka-shi, Niigata
Bộ phận liên hệ International Exchange Section, Admissions Office
Điện thoại 0258-39-1600
Fax 0258-33-8792
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2021)
Số người thi tuyển 23người (Niên khóa 2020)
Số người trúng tuyển 6người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 34người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 34người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 650,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 300,000 Yên (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú If you meet the entrance examination result and JLPT result (N2 or higher) or "Nagaoka University Private Foreign Student Tuition Fee Exemption Regulations", you can receive a maximum exemption of 825,000 yen including admission fee, tuition fee and other expenses. In this case, you can receive a maximum exemption of 625,000 yen at the second year and after.
Khoa Economics & Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 9
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (in Japan)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 1 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 1 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 6 tháng 2 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 2 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 22 tháng 2 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, You can choose English instead of essay.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2019
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú (1) Those who have foreign nationality.
(2) Applicants must have a status of residence in Japan that can be changed to "College Student" status as a student of Nagaoka University after enrollment, or the equivalent and reside in Japan.
(3) Applicants must be at least 18 years old as of April 2, 2022, and have at least 12 years of academic experience in Japan and their home country.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (transfer) (in Japan)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 1 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 1 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 6 tháng 2 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 2 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 22 tháng 2 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, You can choose English or Mathematics instead of essay.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú (1) Those who have foreign nationality.
(2) Applicants must have a status of residence in Japan that can be changed to "College Student" status as a student of Nagaoka University after enrollment, or the equivalent and reside in Japan.
(3) To transfer to the second year, students must be at least 19 years old as of April 2, 2022, and have at least 13 years of academic experience (equivalent to 31 credits) between their home country and Japan.
(4) To transfer to the third year, you must be at least 20 years old and have at least 14 years of education (equivalent to 62 credits). Academic record does not includ special training schools such as Japanese language schools.
We do not have a 4th year transfer system.
Even if you wish to transfer, you may not be accepted into the grade you wish to enter depending on the results of the examination. On the other hand, even if you pass the transfer, you can move the year of admission from the year you pass to the lower year if you wish. However, it is not possible to move to the higher year.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (outside of Japan)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, You can choose English instead of essay.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú The university will notice organizations for each case, and you will take the examination at outside of Japan.

(1) Those who have foreign nationality.
(2) Applicants must have a status of residence in Japan that can be changed to "College Student" status as a student of Nagaoka University after enrollment, or the equivalent and reside in Japan.
(3) To transfer to the second year, students must be at least 19 years old as of April 2, 2022, and have at least 13 years of academic experience (equivalent to 31 credits) between their home country and Japan.
(4) To transfer to the third year, you must be at least 20 years old and have at least 14 years of education (equivalent to 62 credits). Academic record does not includ special training schools such as Japanese language schools.
We do not have a 4th year transfer system.
Even if you wish to transfer, you may not be accepted into the grade you wish to enter depending on the results of the examination. On the other hand, even if you pass the transfer, you can move the year of admission from the year you pass to the lower year if you wish. However, it is not possible to move to the higher year.
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 25 tháng 05 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học