Economics & Management | Nagaoka University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Economics & Management | Nagaoka University | JPSS, trang chuyên về thông...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Economics & Management

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nagaoka University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Economics & Management, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Niigata  / Tư lập

長岡大学 | Nagaoka University

  • Economics & Management

Economics & Management

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 940-0828
Địa chỉ liên hệ 80-8 Oyama-cho, Nagaoka-shi, Niigata
Bộ phận liên hệ International Exchange Section, Admissions Office
Điện thoại 0258-39-1600
Fax 0258-33-8792
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2019)
Số người thi tuyển 38người (Niên khóa 2018)
Số người trúng tuyển 24người (Niên khóa 2018)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 57người (Niên khóa 2019)
Số du học sinh tư phí của trường 57người (Niên khóa 2019)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền học phí / năm 650,000 Yên (Niên khóa 2019)
Các khoản chi phí khác 300,000 Yên (Niên khóa 2019)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú If results of the entrance exam and JLPT (N1 or N2) meet the criteria, 825,000 yen (or less) might be reduced.
Khoa Economics & Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 9
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (in Japan)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 1 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 1 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 2 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 2 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 2 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, You can choose English or Mathematics in return of Essay.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú You must have nationality other than Japan.
You must have resident status of Japan, and be able to get "College Student" visa after admission.
At the 2nd April, 2020, you must be 18 years old or elder, and have academic record of 12 years school education.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (transfer) (in Japan)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 1 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 1 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 2 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 2 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 2 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, You can choose English or Mathematics in return of Essay.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú You must have nationality other than Japan.
You must have resident status of Japan, and be able to get "College Student" visa after admission.
For transferring to the 2nd year, you must be 19 years old or elder, and have academic record of 13 years school education (31 units) at the 2nd April, 2020.
For transferring to the 3rd year, you must be 20 years old or elder, and have academic record of 14 years school education (62 units) at the 2nd April, 2020. Vocational schools and Japanese language schools cannot be included in the academic record.
You cannot transfer to the 4th year.
Even if you will be accepted to the 3rd year, you can enter to the 2nd year.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (outside of Japan)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, You can choose English or Mathematics in return of Essay.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú The university will notice organizations for each case, and you will take the examination at outside of Japan.
For admission, you must be 18 years old or elder, and have academic record of 12 years school education at the 2nd April, 2020.
For transferring to the 2nd year, you must be 19 years old or elder, and have academic record of 13 years school education (31 units) at the 2nd April, 2020.
For transferring to the 3rd year, you must be 20 years old or elder, and have academic record of 14 years school education (62 units) at the 2nd April, 2020. Vocational schools and Japanese language schools cannot be included in the academic record.
You cannot transfer to the 4th year.
Even if you will be accepted to the 3rd year, you can enter to the 2nd year.
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 24 tháng 05 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học