Thông tin ngành học | Sustainability Studies | Hosei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Thông tin ngành học | Sustainability Studies | Hosei University | JPSS, trang...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Sustainability Studies

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Hosei University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Sustainability StudieshoặcNgành Global and Interdisciplinary StudieshoặcNgành Japanese Language ProgramhoặcNgành LawhoặcNgành LettershoặcNgành Social ScienceshoặcNgành Intercultural CommunicationhoặcNgành Social Policy and AdministrationhoặcNgành Lifelong Learning and Career StudieshoặcNgành Engineering and DesignhoặcNgành Bioscience and Applied ChemistryhoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành Sports and Health StudieshoặcNgành Computer and Information Sciences của Hosei University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Hosei University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

法政大学 | Hosei University

Liên hệ
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Sustainability Studies

Download tài liệu giới thiệu ngành học Đăng ký hồ sơ qua mạng

The application guidelines for the Fall 2022 admission are available at the link below.
Feel free to contact us if you have any questions.
http://exam.52school.com/guide/hosei-ebdp/guidebook

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Thông tin ngành học

Striving for the creation of a sustainable society where humanity and the environment co-exist

As one of the first humanities-based environmental faculties established at a university, The Faculty of Humanity and Environment approaches environmental issues from an interdisciplinary perspective. The human race is currently re-evaluating its pursuit of material wealth in response to demands for a new kind of society where people coexist in harmony with the environment. We feel that our mission in the Faculty of Humanity and Environment is to face the problems posed by these endeavors as we strive to realize the creation of a sustainable society.
A wide variety of perspectives and the ability to respond to the many issues we face will be required. In the Faculty of Humanity and Environment, we do not only impart knowledge, but cultivate the capacity to develop solutions for various problems. Such abilities will surely prove useful as our society moves forward. We also hope to train skilled individuals who can contribute to the realization of a sustainable society person by person, from environmental experts to average citizens.

Thông tin Du học sinh của trường (theo niên khóa)

2021
Hàn quốc7
Trung quốc7
Đài loan3
Các nước khác4
Department of Humanity and Environment

In the Department of Humanity and Environment, we comprehensively approach environmental issues from many interdisciplinary fields. The curriculum has five groups of classes available in "Law and Politics", "Economics and Management", "Society and Communities", "Humanities", and "Natural Sciences", which are combined with core environmental studies. These classes are used in our 5 courses: "Ecological Economics and Management", "Regional Environmental Coexistence", "International Environmental Cooperation", "Environmental Culture Development", and "Environmental Science". By taking the classes recommended for each course, you will be able to engage in an interdisciplinary and structured learning experience. Field studies and "Human Environment" seminars with an emphasis on gaining firsthand experiences further enhance the program.

Department of Humanity and environment(Sustainability Co-creation Programme /SCOPE)

The Faculty of Humanity and Environment will establish a new academic course called “SCOPE” from Fall 2016. The SCOPE has as its objective to develop “GLOCAL (global + local)” human resources with in-depth knowledge on environmental studies. The “GLOCAL” human resources are those who can command both global and local points of view respectively, and with which they lead to the creation of a sustainable society.
◆Unique Experience: Co-creation
The keyword of the SCOPE is “co-creation”, which goes beyond “co-operation”. With it, we aim to develop human resources capable to challenge difficult task voluntarily and proactively.

Danh sách các trường đã xem gần đây


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học

Thông điệp của anh chị đi trước

Điều tốt đẹp nhất mà Du học Nhật Bản mang lại cho bạn là gì ?