Global Management | Chuo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Global Management | Chuo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Global Management

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Chuo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành CommercehoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành LettershoặcNgành Policy StudieshoặcNgành Global ManagementhoặcNgành Global Informatics, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

中央大学 | Chuo University

Global Management

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 192-0393
Địa chỉ liên hệ 742-1 Higashi-Nakano, Hachioji-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Center Office Examinations Division
Điện thoại 042-674-2121
Fax 042-674-2470
Nét đặc sắc của ngành học Bạn có thể lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh., Có ngành đại học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 50người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 229người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 106người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 55người (Niên khóa 2020)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 240,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 943,600 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 276,400 Yên (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú The payment amounts shown above are subject to change.

Admission capacity
April Entry: 20
September Entry: 30
Khoa Global Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Entrance examination for international students [Type A]
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 10 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 11 năm 2021 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 12 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 1 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 2 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 25 tháng 3 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Results of EJU at the first test in 2021 and the second test in 2021 will be used. For EJU, please confirm examination guidelines on the university's website.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2021
Thi tiếng Anh You must have a minimum TOEFL iBT of 42, TOEIC L&R of 550 and S&W of 240 (excluding IP tests) or IELTS 4.0 (for academic modules only), all of which must have been taken within two years of the application period.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For students living in countries and regions where the EJU is not held, a passing score for N1 grade of the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) administered in session 2 of 2020 (December) or session 1 or 2020 (July) may be submitted in place of EJU results. (For the latest information, please confirm examination guidelines on the university's website.)
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2022
Phân loại hồ sơ Entrance examination for international students [Type B]
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 2 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 3 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 4 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 6 tháng 5 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Online video interview
Thi tiếng Anh A score of TOEFL iBT 72 or higher, TOEIC L&R 785 or higher and S&W 310 or higher (excluding IP test), or IELTS 5.5 or higher, taken within two years prior to the application period, must be submitted.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú The September 2022 entrance examination guidelines will be available on the university website from mid-December 2021.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 17 tháng 08 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học