Chuo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Chuo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Chuo University

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Chuo University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành CommercehoặcNgành Global ManagementhoặcNgành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành LettershoặcNgành Policy StudieshoặcNgành Global Informatics của Chuo University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Chuo University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

中央大学 | Chuo University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Liên hệ

Knowledge into Action

Chuo University was founded as the Igirisu Horitsu Gakko (the English Law School) in 1885, through efforts led by a group of 18 young attorneys, with a founding spirit of providing practical education based on British empiricism and rationalism. To this day Chuo maintains a tradition of nurturing human resources with an emphasis on practical educational approaches.
In the 135 years since its founding, the former Igirisu Horitsu Gakko has grown into a comprehensive educational institution, currently boasting 8 faculties,7 graduate schools, 2 professional graduate schools, nine research institutes, four affiliated high schools, and two affiliated junior high schools.

Trang web chính thức :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

Chuo University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 30người (Niên khóa 2021) 67người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 240,000 Yên (Niên khóa 2021) 823,400 Yên (Niên khóa 2021) 742-1 Higashi-Nakano, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Business Administration
  • Accounting
  • Marketing and Trade
  • Banking and Corporate Finance
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 50người (Niên khóa 2021) 98người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 240,000 Yên (Niên khóa 2020) 943,600 Yên (Niên khóa 2020) 742-1 Higashi-Nakano, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Global Management
 • Law
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 15người (Niên khóa 2021) 19người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 240,000 Yên (Niên khóa 2021) 823,400 Yên (Niên khóa 2021) 742-1 Higashi-Nakano, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Law
  • International Law
  • Politics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 20người (Niên khóa 2021) 87người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 240,000 Yên (Niên khóa 2021) 823,400 Yên (Niên khóa 2021) 742-1 Higashi-Nakano, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Economics
  • Economics Information System
  • International Economics
  • Public and Environmental Economics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 51người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 240,000 Yên (Niên khóa 2021) 1,175,700 Yên (Niên khóa 2021) 742-1 Higashi-Nakano, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Mathematics
  • Physics
  • Civil and Environmental Engineering
  • Precision Mechanics
  • Electrical Electronic and Communication Engineering
  • Applied Chemistry
  • Data Science for Business Innovation
  • Information and Systems Engineering
  • Biological Sciences
  • Integrated Science and Engineering for Sustainable Society
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 18người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 240,000 Yên (Niên khóa 2021) 823,400 Yên (Niên khóa 2021) 742-1 Higashi-Nakano, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Japanese Literature
  • English Studies
  • German Language and Culture
  • French Studies
  • Japanese History
  • Asian and African History
  • European and American History
  • Philosophy
  • Sociology
  • Socio Informatics
  • Education
  • Psychology
  • Interdisciplinary Studies Programme
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 6người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 240,000 Yên (Niên khóa 2021) 1,029,800 Yên (Niên khóa 2021) 742-1 Higashi-Nakano, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Policy Sciences
  • Cross-Cultural Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 240,000 Yên (Niên khóa 2021) 1,016,800 Yên (Niên khóa 2021) 742-1 Higashi-Nakano, Hachioji-shi, Tokyo

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học

Thông điệp của anh chị đi trước

Bạn đã chọn trường và ngành học theo mục đích như thế nào ?