Chuo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Chuo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Chuo University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Chuo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LuậthoặcNgành Kinh tếhoặcNgành Thương mạihoặcNgành học và công nghệhoặcNgành Văn họchoặcNgành Chính sách tổng hợphoặcNgành Kinh doanh quốc tếhoặcNgành Global Informatics, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

中央大学 | Chuo University

Chuo University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 15người (Niên khóa 2023) 22người (Niên khóa 2022) 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 823,400 Yên (Niên khóa 2022) 742-1 Higashi-Nakano, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Law
  • International Law
  • Politics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 20người (Niên khóa 2023) 86người (Niên khóa 2022) 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 823,400 Yên (Niên khóa 2022) 742-1 Higashi-Nakano, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Economics
  • Economics Information System
  • International Economics
  • Public and Environmental Economics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 30người (Niên khóa 2023) 76người (Niên khóa 2022) 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 823,400 Yên (Niên khóa 2022) 742-1 Higashi-Nakano, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Business Administration
  • Accounting
  • Marketing and International Trade
  • Banking and Corporate Finance
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 30người (Niên khóa 2022) 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,175,700 Yên (Niên khóa 2022) 742-1 Higashi-Nakano, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Mathematics
  • Physics
  • Civil and Environmental Engineering
  • Precision Mechanics
  • Electrical Electronic and Communication Engineering
  • Applied Chemistry
  • Data Science for Business Innovation
  • Information and Systems Engineering
  • Biological Sciences
  • Integrated Science and Engineering for Sustainable Society
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 19người (Niên khóa 2022) 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 823,400 Yên (Niên khóa 2022) 742-1 Higashi-Nakano, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Japanese Literature
  • English Studies
  • German Language and Culture
  • French Studies
  • Japanese History
  • Asian and African History
  • European and American History
  • Philosophy
  • Sociology
  • Socio Informatics
  • Education
  • Psychology
  • Interdisciplinary Studies Programme
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 5người (Niên khóa 2022) 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,029,800 Yên (Niên khóa 2022) 742-1 Higashi-Nakano, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Policy Sciences
  • Cross-Cultural Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 50người (Niên khóa 2023) 99người (Niên khóa 2022) 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 943,600 Yên (Niên khóa 2022) 742-1 Higashi-Nakano, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Global Management
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,016,800 Yên (Niên khóa 2022) 742-1 Higashi-Nakano, Hachioji-shi, Tokyo

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học