Global Studies | Tama University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Global Studies | Tama University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhậ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Global Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tama University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Global StudieshoặcNgành Management & Information Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

多摩大学 | Tama University

Global Studies

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 252-0805
Địa chỉ liên hệ 802 Engyo, Fujisawa-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 0466-83-7911
Fax 0466-83-7917
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Liên hệ để biết thêm chi tiết
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2020)
Số người thi tuyển 7người (Niên khóa 2019)
Số người trúng tuyển 6người (Niên khóa 2019)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 14người (Niên khóa 2020)
Số du học sinh tư phí của trường 38người (Niên khóa 2020)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền học phí / năm 900,000 Yên (Niên khóa 2020)
Các khoản chi phí khác 370,000 Yên (Niên khóa 2020)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Reduction System of Tuition Fee for Privately-Funded International Students

In order to reduce the financial burden placed on independently funded international students, Tama University has a tuition fee reduction system (30% reduction that does not need to be repaid).

1. Reduction Amount: 270,000 yen (30% of tuition fees) per year.

2. Students Eligible for Reduction
- Those who with "Student" visa, ( those who have "Dependent", "Permanent Resident", "Spouse or Child of Japanese Resident", "Spouse or Child of Permanent Resident", or "Long Term Resident" visa are not acceptable.)
B) Is an privately funded international student studying a regular degree program at Tama University.
Khoa Global Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thường xuyên
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (April Admission)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 7 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 12 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Ghi chú 1. There is no exam on English language ability, but Applicants who is non-English speaker need to submit scores either TOEFL, TOEIC, or IELTS that have taken in the past 2 years.
2. For Japanese language ability, Applicants should have passed the N3 level or higher of the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) or possess equivalent ability.
3. To graduate the university, you must take classes in Japanese.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2021
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (September Admission)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 4 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 6 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Ghi chú 1. 英語試験は課しませんが、英語を母国語としない方については、過去2年間に取得したTOEFL, TOEIC, IELTSのいずれかのスコアを提出して頂きます。
2. 日本語能力については、N3以上合格、もしくは同等の能力を有することが必要です。
3.卒業要件を満たすためには、日本語の授業の履修が必須です。

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 05 tháng 06 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học