Management & Information Sciences | Tama University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Management & Information Sciences | Tama University | JPSS, trang chuyên ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Management & Information Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tama University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Global StudieshoặcNgành Management & Information Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

多摩大学 | Tama University

Management & Information Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 206-0022
Địa chỉ liên hệ 4-1-1 Hijirigaoka, Tama-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 042-337-7119
Fax 042-337-7302
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 73người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 15người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 37người (Niên khóa 2022)
Số du học sinh tư phí của trường 37người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 700,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 390,000 Yên (Niên khóa 2022)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Tuition Reduction and Exemption System for Privately Financed International Students
Tama University offers tuition fee reduction (30% of tuition, no obligation to return) with the aim of reducing the financial burden on privately financed international students as much as possible. The tuition reduction is based on the number of credits earned and grades received in the first semester of each academic year, and will be implemented in a lump sum when tuition is paid in the second semester. The details will be explained at the "Tuition Reduction and Exemption Briefing Session" held in the first semester of each academic year. If you are absent, you will not be eligible for the exemption, so attendance is mandatory.

(1) Eligibility for tuition reduction and exemption
i. Those whose status of residence is "College Student" (not "Family Resident", "Permanent Resident", "Spouse or Child of Japanese National", "Spouse or Child of Permanent Resident", "Permanent Resident", etc.)
ii. Privately financed international students of Tama University.

(2) The following persons are excluded from the tuition fee reduction and exemption.
i. Those who do not meet all the conditions in (1).
ii. Those who do not apply for tuition fee reduction or exemption
iii Those whose number of credits earned, academic performance, and will to study are judged to be low.
iv Those who are on leave of absence
v. Those who are receiving tuition as a scholarship (e.g., recipients of government scholarships)
vi. Those who have committed other acts that are contrary to the nature of a student of the university.
vii Those who have income above a certain amount and are economically advantaged.
Khoa Management and Information Sciences, Business Design
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thường xuyên
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Selection for international students (communication method)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 9 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 10 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 10 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 11 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 11 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 24 tháng 11 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Interview with conversation
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Selection for International Students 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 11 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 11 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 12 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Selection for International Students 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 12 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 12 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 12 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 12 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 26 tháng 12 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 03 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học