Management & Information Sciences | Tama University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Management & Information Sciences | Tama University | JPSS, trang chuyên ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Management & Information Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tama University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Global StudieshoặcNgành Management & Information Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

多摩大学 | Tama University

Management & Information Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 206-0022
Địa chỉ liên hệ 4-1-1 Hijirigaoka, Tama-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 042-337-7119
Fax 042-337-7302
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi giống người Nhật nhưng được xét tuyển theo tiêu chuẩn khác
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2018)
Số người thi tuyển 11người (Niên khóa 2017)
Số người trúng tuyển 11người (Niên khóa 2017)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 37người (Niên khóa 2017)
Số du học sinh tư phí của trường 37người (Niên khóa 2017)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền học phí / năm 700,000 Yên (Niên khóa 2017)
Các khoản chi phí khác 370,000 Yên (Niên khóa 2017)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Tuition reduction system:
For privately financed international students, there is a system of reduction for 30% of tuition according to academic results. For details, attend the explanation meeting at the 1st term of every year. To take the reduction, you must attend the meeting.

(1)To take the reduction
i) You must have "College Student" visa (not "Dependent (family)", "Permanent Resident", "Spouse of Japanese national", "Spouse of Permanent Resident", "Long Term Resident" or others)
ii) You must a privately financed international student officially registered at Tama University.

(2)Following persons can not take the reduction.
i) Persons who do not meet all conditions of (1)
ii) Persons who did not apply the reduction
iii) Persons who did not take the designated results and units, and are determined not to have enough will of study
iv) Persons who are leaving absence from the university
v) Persons who take a scholarship for tuition (Government-sponsored scholarship recipients for an example)
vi) Persons who had the acts contrary to duty as students of the university
vii) Persons who have the designated income and do not have difficulty for lives.
Khoa Management and Information Sciences, Business Design
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thường xuyên
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Exam for International Students AO Communication Type 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 8 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 8 năm 2017 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 8 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 29 tháng 8 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 8 tháng 9 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 13 tháng 10 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Interview
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Exam for International Students AO Type III
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 9 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 10 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 10 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 10 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 11 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 24 tháng 11 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Exam for International Students General Type III
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 11 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 12 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 12 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 12 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 25 tháng 12 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 17 tháng 1 năm 2018(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Phân loại hồ sơ Exam for International Students General Type IV
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 1 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 3 năm 2018 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 2 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 2 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 2 tháng 3 năm 2018(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 22 tháng 3 năm 2018(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 27 tháng 07 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học