Human Sciences | Takachiho University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Human Sciences | Takachiho University | JPSS, trang chuyên về thông tin du họ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Human Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Takachiho University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành CommercehoặcNgành Business ManagementhoặcNgành Human Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

高千穂大学 | Takachiho University

Human Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 168-8508
Địa chỉ liên hệ 2-19-1 Omiya, Suginami-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions and PR Office
Điện thoại 03-3313-0148
Fax 03-3313-9034
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 2người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 2người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 6người (Niên khóa 2022)
Số du học sinh tư phí của trường 7người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 220,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 680,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 265,000 Yên (Niên khóa 2023)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú The examination fee is not refunded in any cases.
Successful candidates of 1st intake must pay the enrolment fee during the enrolment procedure period and the payment for the spring semester (474,000 yen) by 28 February 2023.
Successful candidates of 2nd intake must pay the admission fee and fees for the spring semester in sum by the last date for admission procedures.
Khoa Human Sciences
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ 1st Intake of Special Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 9 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 9 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 10 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 11 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 11 tháng 11 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Reading out of Japanese language
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Qualifications for Application
Applicants must be non-Japanese nationals who meet all of the following requirements.
(1) Applicants must have taken the EJU (Japanese as a Foreign Language) sponsored by the Japan Student Services Organization (JASSO) in June or November 2022, or have passed the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) level N2 or higher (administered in July or December 2021, July 2022), and have completed or are expected to complete 12 years of education in a foreign country that is considered to be a Japanese high school graduation in March 2023, or have been designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology as equivalent to this level.
In accordance with Article 150, Item 1 of the Enforcement Regulations of the School Education Law, "a person who is equivalent to a person who has completed 12 years of school education in a foreign country" is defined as follows
(a) Those who have passed the examination of the relevant country (including those equivalent to the national examination; the same applies to the next item), which is recognized as a certification examination to determine whether or not the applicant has the academic ability equivalent to or higher than those who have completed 12 years of school education in a foreign country. The same applies to the next item) and has reached the age of 18.
(b) A person who has completed a course of education corresponding to a high school in a foreign country and who has completed a course consisting of education related to the subjects necessary to enter a Japanese university at a course or facility that provides preparatory education to enter a Japanese university designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology [Center for the Promotion of Returnees from China, Center for the Support and Exchange of Returnees from China].
(2) A person who has the ability to understand Japanese sufficiently, since lectures are given in Japanese.
(3) Those who can obtain the status of residence of "College Student" after admission.
(4) Those who can provide a guarantor

Application method
You and your guarantor should bring documents directly to the admissions office.
If your guarantor is unable to accompany you, he/she should bring a letter of attorney (optional form) from the guarantor.
If it is difficult to come to the university due to the spread of the new coronavirus infection or other reasons, please consult with the Admissions Office by phone or other means.

For details, please confirm the application guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ 2nd Intake of Special Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 2 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 3 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 3 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Reading out of Japanese language
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Qualifications for Application
Applicants must be non-Japanese nationals who meet all of the following requirements.
(1) Applicants must have taken the EJU (Japanese as a Foreign Language) sponsored by the Japan Student Services Organization (JASSO) in June or November 2022, or have passed the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) level N2 or higher (administered in July or December 2021, July 2022), and have completed or are expected to complete 12 years of education in a foreign country that is considered to be a Japanese high school graduation in March 2023, or have been designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology as equivalent to this level.
In accordance with Article 150, Item 1 of the Enforcement Regulations of the School Education Law, "a person who is equivalent to a person who has completed 12 years of school education in a foreign country" is defined as follows
(a) Those who have passed the examination of the relevant country (including those equivalent to the national examination; the same applies to the next item), which is recognized as a certification examination to determine whether or not the applicant has the academic ability equivalent to or higher than those who have completed 12 years of school education in a foreign country. The same applies to the next item) and has reached the age of 18.
(b) A person who has completed a course of education corresponding to a high school in a foreign country and who has completed a course consisting of education related to the subjects necessary to enter a Japanese university at a course or facility that provides preparatory education to enter a Japanese university designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology [Center for the Promotion of Returnees from China, Center for the Support and Exchange of Returnees from China].
(2) A person who has the ability to understand Japanese sufficiently, since lectures are given in Japanese.
(3) Those who can obtain the status of residence of "College Student" after admission.
(4) Those who can provide a guarantor

Application method
You and your guarantor should bring documents directly to the admissions office.
If your guarantor is unable to accompany you, he/she should bring a letter of attorney (optional form) from the guarantor.
If it is difficult to come to the university due to the spread of the new coronavirus infection or other reasons, please consult with the Admissions Office by phone or other means.

For details, please confirm the application guidelines.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 19 tháng 07 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học