Human Sciences | Takachiho University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Human Sciences | Takachiho University | JPSS, trang chuyên về thông tin du họ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Human Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Takachiho University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành CommercehoặcNgành Business ManagementhoặcNgành Human Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

高千穂大学 | Takachiho University

Human Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 168-8508
Địa chỉ liên hệ 2-19-1 Omiya, Suginami-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions & PR Office
Điện thoại 03-3313-0148
Fax 03-3313-9034
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2020)
Số người thi tuyển 3người (Niên khóa 2019)
Số người trúng tuyển 3người (Niên khóa 2019)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 4người (Niên khóa 2019)
Số du học sinh tư phí của trường 5người (Niên khóa 2019)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền nhập học 220,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền học phí / năm 680,000 Yên (Niên khóa 2019)
Các khoản chi phí khác 265,000 Yên (Niên khóa 2019)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Examination fee is not refunded in any cases.
Successful candidates of 1st intake must pay the admission fee and fees for spring semester (474,000 yen) by February 25th, 2020.
Successful candidates of 2nd intake must pay the admission fee and fees for spring semester in sum.
Khoa Human Sciences
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ 1st Intake of Special Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 10 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 10 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 11 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 11 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 29 tháng 11 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Results of EJU or JLPT are judged comprehensively. Also, we impose Japanese-language reading aloud test at interview.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2019
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú The special entrance examination for international students of the department of Human Sciences will be conducted only for the major of Human Sciences.

Application Eligibility:
Possess non-Japanese nationality.
Have taken Japanese of EJU (June or November 2019), or have passd N2 (or N1) of JLPT (December 2017, July & December 2018, July 2019).
Have completed (or are expected to complete by March 2020) 12 years of school education at outside of Japan, or designated to have the equivalent ability by Japanese Minister of Education.

Have enough proficiency of Japanese to understand lectures at the university.
Be able to get College Student visa after the admission.

Guarantor:
The guarantor must meet the following requirements.
1. Who resides Japan
2. Who be able to bear all responsibilities for your status and payments of the admission fee, academic fees and others.
In case of the guarantor who possess non-Japanese nationality, those who resides Japan over 5 years and understand Japanese language well.

Procedure:
Applicants and guarantors should bring the application documents directly to Admissions & PR office. If the guarantor can not accompany you, bring the guarantor's letter of attorney (optional form) and bring it with agent.

For details, please be sure to refer to application guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ 2nd Intake of Special Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 12 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 1 năm 2020
Ngày thi tuyển Ngày 30 tháng 1 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 2 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 2 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Results of EJU or JLPT are judged comprehensively. Also, we impose Japanese-language reading aloud test at interview.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2019
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú The special entrance examination for international students of the department of Human Sciences will be conducted only for the major of Human Sciences.

Application Eligibility:
Possess non-Japanese nationality.
Have taken Japanese of EJU (June or November 2019), or have passd N2 (or N1) of JLPT (December 2017, July & December 2018, July 2019).
Have completed (or are expected to complete by March 2020) 12 years of school education at outside of Japan, or designated to have the equivalent ability by Japanese Minister of Education.

Have enough proficiency of Japanese to understand lectures at the university.
Be able to get College Student visa after the admission.

Guarantor:
The guarantor must meet the following requirements.
1. Who resides Japan
2. Who be able to bear all responsibilities for your status and payments of the admission fee, academic fees and others.
In case of the guarantor who possess non-Japanese nationality, those who resides Japan over 5 years and understand Japanese language well.

Procedure:
Applicants and guarantors should bring the application documents directly to Admissions & PR office. If the guarantor can not accompany you, bring the guarantor's letter of attorney (optional form) and bring it with agent.

For details, please be sure to refer to application guidelines.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 05 tháng 07 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học