Human Sciences | Takachiho University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Human Sciences | Takachiho University | JPSS, trang chuyên về thông tin du họ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Human Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Takachiho University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành CommercehoặcNgành Business ManagementhoặcNgành Human Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

高千穂大学 | Takachiho University

Human Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 168-8508
Địa chỉ liên hệ 2-19-1 Omiya, Suginami-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 03-3313-0148
Fax 03-3313-9034
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2018)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2017)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2017)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 2người (Niên khóa 2017)
Số du học sinh tư phí của trường 2người (Niên khóa 2017)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền nhập học 220,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền học phí / năm 680,000 Yên (Niên khóa 2018)
Các khoản chi phí khác 265,000 Yên (Niên khóa 2018)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Examination fee is not refunded in any cases.
Successful candidates of 1st intake must pay the admission fee and fees for spring semester (474,000 yen) by February 23 2018.
Successful candidates of 2nd intake must pay the admission fee and fees for spring semester in sum.
Khoa Human Sciences
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ 1st Intake of Special Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 10 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 11 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 11 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 11 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 1 tháng 12 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Results of EJU or JLPT will be comprehensively examined.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2017
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú The special entrance examination for international students will be conducted only at the major of Human Sciences, the department of Human Sciences.

Eligibility criteria:
1. Applicants can be who do not have the Japanese nationality.
2.Who took exam on June 2017 or November 2017 of EJU or who passed Dec. 2015 or July and Dec. 2016 or July. 2017 of JLPT N2 level or above.
3.Who finished or are expected to finish the course of school education for 12 years in foreign countries by 31st March 2018.

*Lecture in Japanese. Need to understand in Japanese.
*After enter the University, who can get visa for Study Abroad.

Guarantor:
The guarantor must meet one of requirements below.
1. In case of the guarantor is a Japanese, the person must live in Japan, be able to bear all responsibilities for your status of and payments of the admission fee, academic fees and others.
2. In case of the guarantor is a foreigner, the person must live in Japan, understand Japanese language well, live in Japan for 5 years or longer, be able to bear all responsibilities for your status and payments of the admission fee, academic fees, and others.

How to apply: Only accepted to apply to the desk. Applicant must come with guarantor and bring the application forms. If the guarantor cannot come, you should bring proxy (forms are free) and replacement person instead.

*For details, see the application guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Special Selection for International students 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 12 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 1 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 27 tháng 1 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 2 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 2 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Use the result of EJU or JLPT for the evaluation.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2017
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú The special entrance examination for international students will be conducted only at the major of Human Sciences, the department of Human Sciences.

Eligibility criteria:
1. Applicants can be who do not have the Japanese nationality.
2.Who took exam on June 2017 or November 2017 of EJU or who passed Dec. 2015 or July and Dec. 2016 or July. 2017 of JLPT N2 level or above.
3.Who finished or are expected to finish the course of school education for 12 years in foreign countries by 31st March 2018.

*Lecture in Japanese. Need to understand in Japanese.
*After enter the University, who can get visa for Study Abroad.

Guarantor:
The guarantor must meet one of requirements below.
1. In case of the guarantor is a Japanese, the person must live in Japan, be able to bear all responsibilities for your status of and payments of the admission fee, academic fees and others.
2. In case of the guarantor is a foreigner, the person must live in Japan, understand Japanese language well, live in Japan for 5 years or longer, be able to bear all responsibilities for your status and payments of the admission fee, academic fees, and others.

How to apply: Only accepted to apply to the desk. Applicant must come with guarantor and bring the application forms. If the guarantor cannot come, you should bring proxy (forms are free) and replacement person instead.

*For details, see the application guidelines.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 02 tháng 08 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học