Business Management | Takachiho University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Business Management | Takachiho University | JPSS, trang chuyên về thông tin ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Business Management

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Takachiho University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành CommercehoặcNgành Business ManagementhoặcNgành Human Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

高千穂大学 | Takachiho University

Business Management

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 168-8508
Địa chỉ liên hệ 2-19-1 Omiya, Suginami-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 03-3313-0148
Fax 03-3313-9034
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2018)
Số người thi tuyển 4người (Niên khóa 2017)
Số người trúng tuyển 4người (Niên khóa 2017)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 17người (Niên khóa 2017)
Số du học sinh tư phí của trường 19người (Niên khóa 2017)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền nhập học 220,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền học phí / năm 680,000 Yên (Niên khóa 2018)
Các khoản chi phí khác 265,000 Yên (Niên khóa 2018)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Examination fee is not refunded in any cases.
Successful candidates of 1st intake must pay the admission fee and fees for spring semester (469,000 yen) by February 23 2018.
Successful candidates of 2nd intake must pay the admission fee and fees for spring semester in sum.
Khoa Business Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ 1st Intake of Special Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 10 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 11 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 11 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 11 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 1 tháng 12 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Results of EJU or JLPT will be comprehensively examined.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2017
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú At the special examination for international students, there is not recruitment for the department of Entrepreneurship and Business Succession.

Applicants must not have Japanese nationality.
Applicants must take Japanese of EJU (June or November 2017) or pass N2 (or N1) of JLPT (December 2015, July 2016, December 2016, July 2017).
Applicants must completed (or are expected to complete by March 2018) 12 years of school education at outside of Japan, or designated to have the equivalent ability by Japanese Minister of Education.
Applicants must have enough proficiency of Japanese to understand lectures at the university.
Applicantts must be able to get College Student visa after the admission.

For an application, a guarantor is required. To apply, you should come to the university directly with the guarantor. If the guarantor cannot come to the university, you must come with an agent who has a letter of attorney of the guarantor (the form is not designated). The guarantor must meet one of requirements below.
1. In case of the guarantor is a Japanese, the person must live in Japan, have a occupation to maintain the independent life, be able to bear all responsibilities for your status and payments of the admission fee, academic fees and others.
2. In case of the guarantor is a foreigner, the person must be living in Japan, understand Japanese language well, have lived in Japan for 5 years or longer, have a occupation to maintain the independent life, be able to bear all responsibilities for your status and payments of the admission fee, academic fees, and others.

For details, please refer to application guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ 2nd Intake of Special Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 12 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 1 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 27 tháng 1 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 2 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 2 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Results of EJU or JLPT will be comprehensively examined.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2017
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú At the special examination for international students, there is not recruitment for the department of Entrepreneurship and Business Succession.

Applicants must not have Japanese nationality.
Applicants must take Japanese of EJU (June or November 2017) or pass N2 (or N1) of JLPT (December 2015, July 2016, December 2016, July 2017).
Applicants must completed (or are expected to complete by March 2018) 12 years of school education at outside of Japan, or designated to have the equivalent ability by Japanese Minister of Education.
Applicants must have enough proficiency of Japanese to understand lectures at the university.
Applicantts must be able to get College Student visa after the admission.

For an application, a guarantor is required. To apply, you should come to the university directly with the guarantor. If the guarantor cannot come to the university, you must come with an agent who has a letter of attorney of the guarantor (the form is not designated). The guarantor must meet one of requirements below.
1. In case of the guarantor is a Japanese, the person must live in Japan, have a occupation to maintain the independent life, be able to bear all responsibilities for your status and payments of the admission fee, academic fees and others.
2. In case of the guarantor is a foreigner, the person must be living in Japan, understand Japanese language well, have lived in Japan for 5 years or longer, have a occupation to maintain the independent life, be able to bear all responsibilities for your status and payments of the admission fee, academic fees, and others.

For details, please refer to application guidelines.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 28 tháng 07 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học