Medicine | Kyorin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Medicine | Kyorin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Medicine

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyorin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành MedicinehoặcNgành Health ScienceshoặcNgành Social ScienceshoặcNgành Foreign Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

杏林大学 | Kyorin University

Medicine

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 181-8611
Địa chỉ liên hệ 6-20-2 Shinkawa, Mitaka-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Faculty of Medicine Office
Điện thoại 0422-44-1865
Fax 0422-44-1858
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số lượng tuyển sinh 1người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 5người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2022)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 60,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 1,500,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 3,000,000 Yên (Niên khóa 2023)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Có thể được
Ghi chú For details, please refer to the application guidelines.
Khoa Medicine
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 12 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 1 năm 2023 , Ngày 1 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 1 năm 2023 , Ngày 9 tháng 2 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 17 tháng 2 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Tiểu luận, Phỏng vấn, The first examination (January 20, 2023) will consist of English, Mathematics, and Science, and the second examination will consist of an essay and an interview on February 1, 2023 or February 2, 2023, on a date designated by the university.
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N1 (trình độ cấp 1)
Ghi chú You must have taken N1 of JLPT. Only after passing the first examination, you can take the second examination.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 27 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học